Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

 

Naše ključne reference na področju energetike

 

Pri razvoju projektov ter pripravi dokumentacije na področju učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE) ter prijav na javne razpise za pridobitev nepovratnih sredstev smo pomagali naslednjim strankam:

 

ALPLES d.d.

 • Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt Sanacija notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljavo
 • Priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev
 • Poročilo o ekonomskih učinkovih operacije za projekt sanacije notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljav
 • Tehnično tehnološki opis predlagane investicije v sanacijo notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljavo
 • Priprava zahtevka za izplačilo nepovratnih sredstev

 

ALPLES 3E d.o.o.

 • Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt Sanacija notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljavo
 • Priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev
 • Poročilo o ekonomskih učinkovih operacije za projekt sanacije notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljav
 • Tehnično tehnološki opis predlagane investicije v sanacijo notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljavo
 • Priprava zahtevka za izplačilo nepovratnih sredstev

 

KIG d.d.

 • Priprava izračuna prihrankov energije za projekt zamenjave prezračevalnega sistema

 

Cetis d.d.

 • Priprava izračuna prihrankov energije za projekt sanacije notranje razsvetljave
 • Izdelava Razširjenega energetskega pregleda podjetja - REP

 

Embalažno grafično podjetje d.d.

 • Izdelava Razširjenega energetskega pregleda podjetja - REP

 

Energija plus d.o.o.

 • Izdelava Razširjenega energetskega pregleda podjetja - REP

 

DOMEL d.o.o.

 • Priprava izračuna prihrankov energije za projekt sanacije notranje razsvetljave
 • Priprava izračuna prihrankov energije za projekt prezračevanja
 • Priprava izračuna prihrankov energije za projekt vgradnje toplotne črpalke
 • Priprava izračuna prihrankov energije za projekt uvedbe sistema za upravljanje z energijo
 • Priprava izračuna prihrankov energije za projekt celovite sanacija stavbe

 

Odelo Slovenija d.o.o.

 • Priprava izračuna prihrankov energije za projekt zamenjave ogrevalnega sistema

 

Kovinoplastika Povše d.o.o.

 • Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt Sanacija notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljavo
 • Priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev
 • Poročilo o ekonomskih učinkovih operacije za projekt sanacije notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljav
 • Tehnično tehnološki opis predlagane investicije v sanacijo notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljavo
 • Priprava zahtevka za izplačilo nepovratnih sredstev

 

Škulj Tenis center d.o.o.

 • Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt Sanacija notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljavo
 • Priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev
 • Poročilo o ekonomskih učinkovih operacije za projekt sanacije notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljav
 • Tehnično tehnološki opis predlagane investicije v sanacijo notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljavo
 • Priprava zahtevka za izplačilo nepovratnih sredstev

 

Tondach, proizvodnja opečne kritine, d.o.o.

 • Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt Sanacija notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljavo
 • Priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev
 • Poročilo o ekonomskih učinkovih operacije za projekt sanacije notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljav
 • Tehnično tehnološki opis predlagane investicije v sanacijo notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljavo
 • Priprava zahtevka za izplačilo nepovratnih sredstev

 

Iskratel, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj

 • Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt Sanacija notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljavo
 • Priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev
 • Poročilo o ekonomskih učinkovih operacije za projekt sanacije notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljav
 • Tehnično tehnološki opis predlagane investicije v sanacijo notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljavo
 • Priprava zahtevka za izplačilo nepovratnih sredstev

 

Metalna Senovo d.o.o.

 • Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt Sanacija notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljavo
 • Priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev
 • Poročilo o ekonomskih učinkovih operacije za projekt sanacije notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljav
 • Tehnično tehnološki opis predlagane investicije v sanacijo notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljavo

 

Slovenske železnice - Infrastruktura d.o.o.

 • Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt Zamenjava ogrevalnega sistema na železniški postaji Grosuplje
 • Priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev
 • Poročilo o ekonomskih učinkovih operacije za projekt Zamenjava ogrevalnega sistema na železniški postaji Grosuplje
 • Tehnično tehnološki opis predlagane investicije v Zamenjava ogrevalnega sistema na železniški postaji Grosuplje

 

Kopitarna Sevnica d.d.

 • Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt Sanacija notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljavo
 • Priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev
 • Poročilo o ekonomskih učinkovih operacije za projekt sanacije notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljav
 • Tehnično tehnološki opis predlagane investicije v sanacijo notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljavo
 • Priprava zahtevka za izplačilo nepovratnih sredstev
 • Meritve elektroinštalacij in strojne opreme ter strelovodov

 

Plama-pur d.d.

 • Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt Sanacija notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljavo
 • Priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev
 • Poročilo o ekonomskih učinkovih operacije za projekt sanacije notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljav
 • Tehnično tehnološki opis predlagane investicije v sanacijo notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljavo
 • Priprava zahtevka za izplačilo nepovratnih sredstev

 

Evangeličanska cerkvena občina Gornji Slaveči

 • Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt Zamenjava starega ELKO kotla z novim kotlom na pelete
 • Priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev
 • Poročilo o ekonomskih učinkovih operacije za projekt zamenjave starega ELKO kotla z novim kotlom na pelete
 • Tehnično tehnološki opis predlagane investicije v zamenjavo starega ELKO kotla z novim kotlom na pelete
 • Priprava zahtevka za izplačilo nepovratnih sredstev

 

Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik

 • Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt Energetska sanacija zunanjega toplotnega ovoja šolske stavbe
 • Priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo projekta Energetska sanacija zunanjega toplotnega ovoja šolske stavbe
 • Priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo Razširjenega energetskega pregleda

 

Evrografis d.o.o.

 • Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt Sanacija notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljavo
 • Priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev
 • Poročilo o ekonomskih učinkovih operacije za projekt sanacije notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljav
 • Tehnično tehnološki opis predlagane investicije v sanacijo notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljavo
 • Priprava zahtevka za izplačilo nepovratnih sredstev

 

Frančiškanski samostan Kostanjevica

 • Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt Zamenjava starega ELKO kotla z novim kotlom na zemeljski plin
 • Priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev
 • Poročilo o ekonomskih učinkovih operacije za projekt zamenjave starega ELKO kotla z novim kotlom na zemeljski plin
 • Tehnično tehnološki opis predlagane investicije v zamenjavo starega ELKO kotla z novim kotlom na zemeljski plin

 

RIKO EKOS d.o.o.

 • Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt Sanacija notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljavo
 • Priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev
 • Poročilo o ekonomskih učinkovih operacije za projekt sanacije notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljav
 • Tehnično tehnološki opis predlagane investicije v sanacijo notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljavo
 • Priprava zahtevka za izplačilo nepovratnih sredstev

 

MEBOR d.o.o.

 • Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt Sanacija notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljavo
 • Priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev
 • Poročilo o ekonomskih učinkovih operacije za projekt sanacije notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljav
 • Tehnično tehnološki opis predlagane investicije v sanacijo notranje razsvetljave z energetsko učinkovito razsvetljavo
 • Priprava zahtevka za izplačilo nepovratnih sredstev
 • Priprava vloge za sofinanciranje izvedbe razširjenega energetskega pregleda z nepovratnimi sredstvi
 • Izdelava Razširjenega energetskega pregleda podjetja - REP

 

AMBA CO . proizvodnja in trgovina d.o.o.

 • Priprava projekta izračuna prihranka energije za projekt Energetska sanacija notranje razsvetljave

 

MSIN d.o.o.

 • Priprava projekta izračuna prihranka energije za projekt Zamenjava razsvetljave v novih pisarnah

 

GORENJSKI TISK STORITVE d.o.o.

 • Izdelava delnega energetskega pregleda
 • Izdelava Razširjenega energetskega pregleda podjetja (v izdelavi)

 

TELEKOM SLOVENIJE d.d.

 • Izdelava Razširjenega energetskega pregleda podjetja - REP - Slovenj Gradec
 • Izdelava Razširjenega energetskega pregleda podjejta - REP - Velenje
 • Izdelava Razširjenega energetskega pregleda podjetja - REP - Celje (v izdelavi)
 • Izdelava Razširjenega energetskega pregleda podjetja - REP - Maribor (v izdelavi)