Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

 

Naše ključne reference na področju projektov in svetovanj občinam in javni upravi

 

V skupino refenc na področjih občine in javne uprave spadajo svetovanja, izobraževanja in priprava investicijske dokuemntacije za naslednje stranke: 

Ministrstvo za javno upravo

 • Enotna poslovna točka - DIIP, PIZ in IP
 • UPRAVA 2020 - DIIP, PIZ in IP
 • POVEZLJIVOST, ODPRTOST, KAKOVOST - PIZ IN IP
 • UČINKOVITO UPRAVLJANJE ZAPOSLENIH - PIZ IN IP

Zavod RS za zaposlovanje 

 • Presoje poslovne ideje kandidatov za samozaposlitev - Pomurska regija
 • Uspešna priprava in izvedba projekta - Podravska regija
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija - Vodja projekta - Podravska regija

Srednješolski center Ptuj

 • Energetska prenova stavb Šolskega centra Ptuj, Gimnazije Ptuj in Dijačkega doma - DIIP, PIZ in IP

RAZVOJNI CENTER ZA ZELENE TEHNOLOGIJE – RAZVOJNI CENTER SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

 • Občina Kuzma
 • Občina Rogašovci
 • Občina Gornji Petrovci
 • Občina Turnišče
 • Občina Juršinci
 • Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah
 • Občina Dornava
 • Občina Gorišnica
 • Občina Zavrč
 • Občina Cirkulane
 • Občina Videm
 • Občina Podlehnik
 • Občina Majšperk
 • Občina Kidričevo
 • Občina Markovci
 • Občina Horjul
 • Občina Zagorje pri Savi
 • Športna zveza Gorišnica