Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Projekt

»OD KMETIJE DO PODJETJA«

 logo - ju3 - z napisom - belo  ozadje

FIMA Projekti d.o.o. skupaj s projektnim partnerjem Radio tednik Ptuj d.o.o. na območju LAS Bogastvo podeželja izvaja projekt »OD KMETIJE DO PODJETJA«.

Projekt se je prijavil na prvi javni poziv LAS Bogastvo podeželja, v okviru ukrepa »Krepitev znanja, usposobljenosti in motiviranosti prebivalcev za uvajanje novosti. Oblikovanje skupne identitete območja LAS. Krepitev ekonomske vitalnosti podeželja in urbanih območij.« Cilj, ki ga s tem zasleduje je »Spodbujanje inovativnih pristopov za razvoj različnih oblik podjetništva ter odpiranje novih delovnih mest na podeželju in v urbanih območjih.«

Namen operacije je pomagati izkoristiti obstoječe kmetije, kmetijske površine in znanje ljudi o kmetovanju v namene opravljanja kmetijske dejavnosti usmerjene v podjetniško dejavnost.

Zaznali smo, da je na območju LAS Bogastvo podeželja veliko kmetij in da je kmetijska dejavnost ena izmed vodilnih panog, vendar se njen potencial ne izkoristi v polni meri. Veliko je kmetij, ki stagnirajo ali celo propadajo. Mnogo mladih ne vidi izziva ali potenciala v kmetijstvu ter nimajo želje biti mladi prevzemniki kmetij. Da bi ozaveščali o podjetniškem potencialu kmetij in o možnostih razvoja, želimo različnim skupinam ljudi predstaviti možnosti v kmetijstvu ter jim tudi pomagati z nasveti in informacijami bodisi pri prvih korakih v ustanavljanju lastnih kmetij ali v preoblikovanju že obstoječih v sodobne, podjetniško usmerjene kmetije.

V okviru projekta se bodo izvedle aktivnosti raziskave stanja v kmetijstvu in z njim povezanih sektorjih na območju LAS Bogastvo podeželja (ŠTUDIJA STANJA). Na podlagi analize in študije se bodo pripravile smernice in načrt potrebnih znanj in veščin za izboljšanje stanja (POSLOVNI MODEL). Izvedenih bo 5 IZOBRAŽEVALNIH DELAVNIC na temo podjetništva in kmetijstva ter opravljenih 5 OGLEDOV DOBRIH PRAKS. Pripravilo se bo 5 RADIJSKIH ODDAJ s tematiko, ki je bila obravnavana na izobraževalnih delavnicah. Izdani bosta 2 ČASOPISNI PRILOGI Štajerskega tednika. Pred koncem projekta bo izvedena tudi ZAKLJUČNA KONFERENCA.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija v okviru programa CLLD.

Povezava na spletno stran projekta Od kmetije do podjetja.

                                                         esrr spletna stran logo - fima projekti