Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

 

Način dela, ki zagotavlja rezultate

 

Pri svojem delu sledimo naslednjim temeljnim načelom delovanja.

 

Reševanje problemov in ustvarjanje vrednosti.

 

Vedno najprej vprašamo, v čem bo naša dodana vrednost in kako bo ta vplivala na dolgoročno izboljšanje poslovanja naših strank. Smo reševalci problemov - vsak problem nam je pravi izziv. Na osnovi identificirane dodane vrednosti oblikujemo ustrezne ideje in metode, ki vodijo do najboljših rešitev. Pri tem se zavedamo, da so same ideje samo začetek, zato vedno delamo izvršno in naročniku pomagamo tudi pri implementaciji. 

 

Proaktivno delo z naročnikom.

 

Vse storitve izvajamo z ramo ob rami z naročnikom. Naročnika sproti obveščamo o napredku dela ter v primeru odprtih ali novih vprašanj takoj sprožimo ustrezno komunikacijo. Verjamemo, da redna, jasna in odkrita komunikacija prinese najboljše rezultate. Z vsakim naročnikom tako vzpostavimo trden odnos, v duhu dolgoročnega uspešnega sodelovanja.

 

Projektno delo.

 

Celotno delo vodimo po načelu projektnega dela, pri čemer uporabljamo sodobna programska orodja za projektno vodenje. To nam omogoča, da so delovne naloge opravljene hitreje, kakovostneje, predvsem pa v dogovorjenih rokih z naročnikom.

 

Interdisciplinarno timsko delo.

 

Za vsak projekt sestavimo najbolj kompetenten tim, ki ima svojega vodjo ter ustrezne strokovnjake, da je delo opravljeno profesionalno, strokovno in kakovostno. Običajni timi so majhni, s 3 do 5 člani, in interdisciplinarni, kar prinaša učinkovitejše rešitve. Kljub temu pri nalogah, ki zahtevajo individualno delo, to upoštevamo in zadolžimo za izvedbo najbolj kompetentnega posameznika. Po potrebi vključimo v tim tudi naročnika in ga obravnavamo kot najpomembnejšega člana. V time vedno vključimo tako starejše svetovalce z bogatimi izkušnjami kot tudi mlade, s kreativno in inovativno energijo.

 

Sinergije odnosov.

 

Za specifične naloge zato po potrebi vključujemo v time zunanje strokovnjake iz mreže partnerjev, za katere vemo, da imajo ustrezna znanja in vrednote. S tem sta dodana vrednost in zadovoljstvo naših naročnikov še večja, vse storitve pa opravljene na največji profesionalni ravni.

 

zagotavljanje_rezultatov_fima