Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

 

Vrednote

 

Ključne vrednote sodelavcev podjetja FIMA Projekti so:

  • Integriteta in zaupanje. Temelj delovanja podjetja FIMA Projekti sta integriteta in zaupanje. Vnašamo ju v vsak poslovni odnos, kar pomeni, da skrbno varujemo zaupane podatke, da smo iskreni pri dajanju informacij ter da celovito pristopamo k zaupanim nalogam in podobno. 
  • Poslovna inteligenca in aplikativno znanje. Poslovna inteligenca je pomembna konkurenčna prednost, ki ji sledijo vsa uspešna podjetja. Na drugi strani pa je znanje tisto, ki je ključno za konkuriranje na trgu. Govorimo, seveda, o aplikativnem znanju in informacijah, ki omogočajo prave poslovne odločitve. Stremimo k temu, da smo najboljše stičišče znanja za vzpostavljanje inovativnih podjetij in poslovnih konceptov. 
  • Rast in razvoj, izhajajoča iz kompetence. Pri svojem delu želimo biti vedno proaktivni. Podjetjem želimo pomagati, najti njihove optimalne poti za rast in razvoj. 
  • Sodelovanje in povezovanje. V sodobnem poslovnem svetu je sodelovanje s ključnimi partnerji eden od pomembnih dejavnikov uspeha. Pri svojem delu zato vedno stremimo k povezovanju podjetij, sodelovanju in mreženju.


vrednote_fima_projekti