Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

 

Vizija, poslanstvo

 

Vizija podjetja FIMA Projekti je postati eno izmed vodilnih svetovalnih in poslovno-storitvenih podjetij z uporabo najsodobnejših ekonomskih konceptov specializirano za vse vrste podjetij.

 

S poslovnimi in svetovalnimi storitvami ter znanji in sposobnostmi pridobivanja različnih virov financiranja želimo pomagati podjetjem, ki temeljijo na znanju ali inovativnih konceptih, hkrati pa tudi podjetjem, ki so potrebna poslovne prenove in reorganizacije.

 

Poslanstvo podjetja FIMA Projekti je pomagati podjetjem zgraditi trdne temelje za rast z vseh vidikov poslovanja z izbiro pravih strategij rasti in optimiziranjem poslovanja za zanesljiv podjetniški uspeh na trgu.

 

Vidimo se kot najboljši zunanji partner za vse storitve s področja podjetniškega in managerskega svetovanja ter podjetniških financ.

 

To nam uspeva z akumulacijo in razvijanjem sodobnega poslovnega znanja, inovativnimi pristopi, najboljšimi in visoko usposobljenimi kadri, s široko partnersko mrežo in z brezkompromisno kakovostjo storitev.

 

Pri uresničevanju poslanstva se osredotočamo na slednje družbe:

  • mala, srednje velika in velika podjetja, ki želijo najemati najkakovostnejše poslovne storitve ali imajo željo po reorganizaciji poslovanja na osnovi sodobnih poslovnih konceptov,
  • vsa podjetja in javne organizacije (lokalne skupnosti, javni zavodi, društva, ...), ki iščejo lastniške, dolžniške ali nepovratne vire financiranja, tako za rast, revitalizacijo ali kakršen koli drug namen.

 

V skladu s svojim poslanstvom prenašamo na podjetja potrebno znanje, optimiziramo funkcije in pomagamo zagotoviti potrebne finančne in druge vire za prenovo podjetniških vizij.

 

Svoje poslanstvo uresničujemo:

  • s strateškim svetovanjem, in poslovnim planiranjem,
  • z izvajanjem storitev za podjetja s področja podjetniških financ,
  • z omogočanjem dostopa do dolžniških in lastniških virov financiranja ter drugih virov, ki so potrebni za hitro rast,
  • s povezovanjem podjetij s ključnimi partnerji za vpenjanje podjetja v poslovno okolje.

 

vizija_poslanstvo