Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

 

 

FIMA  PROJEKTI,  podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.

 

FIMA PROJEKTI d.o.o. je svetovalno podjetje z bogatimi izkušnjami na področju priprave investicijske dokumentacije, poslovnih načrtov, razvojnih projektov, podjetniškega svetovanja in priprave prijav na javne razpise. 

 

Odlikujeta nas strokovnost, profesionalnost in zanesljivost. Naše svetovalne storitve temeljijo na dolgoletnih praktičnih izkušnjah. Združujemo strokovnjake z akademskimi znanji in praktičnimi izkušnjami.

 

Cilj poslovanja našega podjetja so storitve visoke kakovosti, ki so prilagojene potrebam in željam strank. Osredotočeni smo na oblikovanje projektnih skupin, iskanje ustreznih virov financiranja, strokovno in administratinvo podpodo pri pripravi projektov za prijave na javne razpise, vodenje projektov ter pripravo vseh potrebnih dokumentov za uspeno kandidiranje na javnih razpisih.

 

S svojo dinamično organiziranostjo stalno zaposlenega tima in mreže zunanjih strokovnih sodelavcev vam zagotaljamo kakovostne storitve na področju priprave poslovne in investicijske dokumentacije, uspešne prijave in vodenja projektov ter zanesljivega črpanja nepovratnih in povratnih sredstev. Naše znanje in izkušnje so v pomoč tudi vodstvom podjetij pri sprejemanju učinkovitih odločitev na vseh nivojih vodenja podjetja.

 

S svojimi strankami želimo zgraditi dolgoročen poslovni odnos zato za vsak posamezen projekt angažiramo optimalen tim. Danes se lahko pohvalimo s številnimi referencami s področja priprave in izvedbe številnih projektov, ki nam jih zaupali naši preudarni naročniki.

large-group-of-people

 

"Ideji ustvarimo pot."

Matej Rogač, direktor