Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

13
Jan
2016

Najava - Razpisi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predvidena višina sredstev: 150.000.000 EUR

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo terminski plan objave javnih razpisov za leto 2016. Predvidevajo se povratna ter nepovratna sredstva za sledeče ukrepe:

Naložbe v izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave - trajni nasadi

(npr. mreže proti toči, ureditev ter obnovitev trajnih nasadov, namakalni sistemi,...) 

Januar 2016 
 Predelava in trženje kmetijskih proizvodov za MSP-je  Januar 2016
 Nova mehanizacija in oprema za sečnjo in spravilo lesa  Januar 2016
 Naložbe v ureditev gozdne infrastrukture  Februar 2016
 Tehnološke izboljšave s področja higiene, varovanja okolja ter varnosti pri delu  Marec 2016
 Predelava in trženje kmetijskih proizvodov za velika podjetja  April 2016
 Prilagoditev kmetijskih gospodarstev na zahteve kmetovanja na vodovarstvenih območjih skladno s predpisi  Maj 2016
 Dodelitev nepovratnih sredstev za pomoč mladim kmetom  Junij 2016
 Prilagoditev na podnebne razmere – zelenjadarstvo  Junij 2016
 Javni razpis za agromelioracije na komasacijskih območjih  Druga polovica leta 2016
 Izgradnja namakalnih sistemov namenjenim več uporabnikom  Druga polovica leta 2016
 Prilagoditev kmetijskih gospodarstev na zahteve kmetovanja na hribovsko - gorskih območjih  Druga polovica leta 2016
 Izgradnja širokopasovnega omrežja  Druga polovica leta 2016
 Nepovratna sredstva za ekološko pridelavo  Druga polovica leta 2016
 Prilagoditev reje na dobrobit živali  Druga polovica leta 2016
 Podpore za ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev  Druga polovica leta 2016
 Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa  Druga polovica leta 2016
 Podpore za novo sodelovanje v shemah kakovosti  Druga polovica leta 2016
 Izbor projektov za sodelovanje lokalnih akcijskih skupin  Druga polovica leta 2016
 Javni razpis za projekte razvoja novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij na področju kmetijstva  Druga polovica leta 2016

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .