Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

02
Jun
2015

Nepovratna sredstva in garancije za kredite za razvoj mikro, malih in srednjih podjetij

 

Mariborska razvojna agencija in Regionalna razvojna agencija Koroška d.o.o. bosta, predvidoma 5. 6. 2015, objavili razpisa ugodnih dolgoročnih bančnih kreditov z garancijo regijskih garancijskih shem za Podravje in Koroško.

 

V Podravski regiji bo na voljo 1.200.000 EUR sredstev, v Koroški regiji pa 1.000.000 EUR.

 

Za kredite, ki bodo namenjeni za manjše začetne naložbe, bodo lahko kandidirala MSP podjetja iz Podravske in Koroške regije. Najnižji znesek kredita bo znašal 8.000 EUR, najvišji pa 150.000 EUR, najdaljša ročnost bo 8 let. Garancija bo služila kot jamstvo 50 % bančnega kredita. Višina obrestne mere bo odvisna od ponudbe sodelujočih bank, vendar v nobenem primeru ne bo presegala 75 % povprečne obrestne mere poslovnih bank na območju Slovenije za kredite primerljive ročnosti v zadnjem trimesečju.

 

Hkrati z zgornjim razpisom bosta regijski razvojni agenciji objavili tudi razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za MSP podjetja iz problemskega področja Maribora s širšo okolico, ki ga predstavljajo Mestna občina Maribor, občine Kungota, Hoče-Slivnica, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi. Nepovratna sredstva bo mogoče pridobiti izključno v kombinaciji s kreditom na podlagi zgornjih garancijskih shem. Posamezno podjetje bo lahko kandidiralo za največ 50.000 EUR nepovratnih sredstev, ki bodo namenjena za sofinanciranje manjših začetnih naložb. Skupaj bo na voljo 607.142 EUR nepovratnih sredstev.

 

MSP podjetja iz problemskega območja Maribora s širšo okolico bodo lahko torej na podlagi zgornjih razpisov kandidirala za največ 200.000 EUR sofinanciranja manjših začetnih naložb (150.000 EUR ugodnega kredita na podlagi garancijskih shem in 50.000 EUR nepovratnih sredstev), podjetja iz Podravske oz. Koroške regije, ki pa niso iz problemskega območja, pa za 150.000 EUR ugodnega kredita na podlagi garancijskih shem.

Za podrobnejše informacije o javnem razpisu smo pripravili semiar. Več o semiarju lahko izveste tukaj.

prijava seminar