Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

24
Feb
2015

Dolgoročno sodelovanje se obrestuje

Občine Podlehnik, Markovci in Cirkulane so občine, ki so se leta 2010 odločile za dolgoročno sodelovanje z našim podjetjem na področju razvoja projektih idej, priprave investicijske dokumentacije in prijav na javne razpise za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo infrastrukturnih projektov. Sodelovanje je bilo več kot uspešno. 

V času od 2011 - 2014 leta so navedene občine zelo napredovale. Glede na merilo investicije na prebivalca so se vse tri občine zelo dobro odrezale.

 

Občina

Investicije

Na prebivalca

Uvrstitev na lestvici

Občina Podlehnik

4.471.343

2.358

10

Občina Markovci

8.705.986

2.185

17

Občina Cirkulane

4.995.189

2.180

18