Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

08
Aug
2014

Na voljo 2,4 milijona semenskega kapitala

semenski kapitalV slovenskem start-upovskem ekosistemu primanjkuje tako imenovanega semenskega kapitala, ki je namenjen projektom v začetnih razvojnih fazah. Prav za to je Slovenski podjetniški sklad v zadnjem mesecu dni objavil dva razpisa, ki start-upom omogočata pridobitev 50 oziroma 200 tisoč evrov semenskega kapitala, bodisi v obliki posojil bodisi v obliki javne lastniške naložbe.

Prvi (SK50 2014) se nanaša na dano posojilo v višini 50.000 EUR, kjer se sklad odloči bodisi za konverzijo posojila do katerega je sklad upravičen od 6% do 26% na podlagi formule in določenih kazalnikov, ki jih bo družba dosegla v letu 2017, bodisi za vračilo posojila po nominalni fiksni obrestni meri v višini 5% letno. Drugi (SK200 2014) se nanaša na investicijo sklada v višini 200.000 EUR, kjer sklad za svoj vložek pridobi vsaj 6% oz. vsaj 12% poslovni delež, odvisno glede na čas vstopa zasebnega investitorja.

Vir: Finance