Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

08
Aug
2014

Subvencionirana obrestna mera kreditov

subvencionirana obrestna meraSlovenski podjetniški sklad je ob koncu meseca maja objavil dva razpisa, kjer podeljujejo garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1B 2014 in P1B TIP 2014). Namen razpisov je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov.

Oba razpisa sta namenjena mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi in imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih, prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR, s tem, da je razpis P1B TIP 2014 še posebej namenjen podjetjem, ki intenzivno sodelujejo z institucijami znanja in so že sodelovala na domačih ali mednarodnih razpisih s področja razvojno raziskovalnih projektov.

Kreditna sredstva se lahko porabijo za materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa nove tehnološke opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta, nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja in obratna sredstva (nakup materiala, blaga, oziroma denar za financiranje storitev, promocije, plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja,...).

Obrestna mera pri razpisu P1B 2014 znaša EURIBOR 6 mesečni + 1,95%, medtem, ko pri razpisu P1B TIP 2014 znaša EURIBOR 6 mesečni + 0,00%.

Oba razpisa ste še odprta, vendar se zadnji rok za sprejem vlog za razpis tehnološko inovativnih podjetij (P1B TIP 2014) hitro približuje (05.09.2014), medtem, ko je za razpis P1B 2014 čas do 15.12.2014, v kolikor bodo sredstva še na voljo.