Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

11
Mar
2014

 Družba Gen-I objavila drugi letošnji razpis po programu URE 2014

 

uinkovita raba energijeDružba Gen-I je objavila že letošnji drugi razpis, ki je namenjen sofinanciranju izvedbe investicij katerih namen je povečanje učinkovite rabe energije. Naziv razpisa je URE-GEN-I-2014-2. Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, za naslednje ukrepe:

  1. Vgradnja energetsko učinkovitih kotlov na zemeljski plin;
  2. Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso;
  3. Vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote;
  4. Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave;
  5. Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov in frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne pogone;
  6. Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote;
  7. Namestitev opreme za uvedbo in izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo;
  8. Povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka.

Višina spodbude je 30%, 40% oz. 50% upravičenih stroškov glede na velikost podjetja, oz. maksimalno 94,00 €/MWh doseženega letnega prihranka energije.

Vir: GEN-I d.o.o.