Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

03
Mar
2014

 Nepovratne finančne spodbude občanom za večje energijske učinkovitosti stavb

energijsko uinkovita stavbaEko sklad je v petek 28.2.2014 v uradnem listu objavil javni poziv 24SUB-OB14 in 25SUB-OB14 za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih in večstanovanjskih stavb.

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih in večstanovanjskih stavb na območju RS za nove naložbe, in za nekatere nove naložbe z namenom zmanjšanja prekomerne onesnaženosti zraka s PM10 na območjih, ki so uvrščena v razred največje obremenjenosti, in za katere ja Vlada RS izdala odlok o načrtu za kakovost zraka.

Upravičeni predmeti naložbe so:

 • Toplotna izolacija fasade
 • Toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
 • Vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso
 • Vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne vode in/ali centralno ogrevanje
 • Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
 • Priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije
 • Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema
 • Vgradnja energetsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva
 • Vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka
 • Gradnja ali nakup pasivne oz. skoraj nič energijske stanovanjske stavbe in celovita obnova starejše stanovanjske stavbe
 • Nakup stanovanja v tri in več stanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem oz. skoraj nič energijskem razredu

Skupna višina sredstev znaša 21.000.000 €. Višina nepovratnih sredstev znaša do 25% upravičenih stroškov.

Vir: Eko sklad