Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

21
Feb
2014

Objava razpisa za izvajanje ukrepa produktivne naložbe v ribogojstvo

 

ribogojstvoDanes 21.2.2014, bo predvidoma objavljen javni razpis za izvajanje ukrepa »Produktivne naložbe v ribogojstvo«. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v vzrejo vodnih organizmov, namenjenih za prehrano ljudi, naložbe v nove ribogojnice ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih ribogojnic.

Predmet podpore so sledeče naložbe v ribogojstvo: naložbe v vališča s pripadajočo opremo; naložbe v ribogojnice, ribogojne bazene in ribnike s pripadajočo opremo; naložbe v kletke za vzrejo rib s pripadajočo opremo; naložbe v školjčišča s pripadajočo opremo; naložbe v objekte za prečiščevanje školjk s pripadajočo opremo, vključno z opremo za pakiranje živih školjk; naložbe v druge objekte, namenjene ribogojni proizvodnji in skladiščenju, s pripadajočo opremo; nakup zemljišč za ribogojnico; nakup transportnih sredstev, ki so namenjena izključno za transport živih proizvodov ribogojstva iz lastne vzreje; nakup delovnih plovil (čolni, ladje); drugih plavajočih naprav (splavi, pontonska plovila) s pripadajočo opremo, ki se uporabljajo izključno v ribogojstvu; nakup in postavitev zaščitnih mrež, nadstreškov proti pticam ter ostalih naprav za odganjanje plenilcev v naravi; naložbe v sisteme za zmanjšanje onesnaževanja iz ribogojnic s pripadajočo opremo; naložbe v prodajalne znotraj ribogojnih objektov za prodajo rib iz lastne vzreje s pripadajočo opremo; nakup in postavitev opreme za merjenje pretoka in kvalitete vode ter bogatenje vode s kisikom. Te naložbe morajo biti izvedene na območju Slovenije.

Vlagatelji so lahko pravne ali fizične osebe, ki so v Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti predelave in trženja rib kot: gospodarska družba, zadruga, zavod s tržno dejavnostjo, samostojni podjetnik posameznik in nosilci dopolnilne dejavnosti ribogojstva na kmetijskem gospodarstvu v Sloveniji.

Vsa razpoložljiva sredstva v okviru tega javnega razpisa so namenjena mikro in malim podjetjem. Višina nepovratnih sredstev znaša 1,41 milijona evrov. Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletni strani MKO.

Vir: MKO