Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

12
Feb
2014

Razpis za subvencije P2A

 

razpis za subvencije p2aSlovenski podjetniški sklad (SPS) bo v petek 14.2.2014 objavil razpis za subvencije za mlada podjetja, namenjen spodbujanju ustanovitve in zagona inovativno naravnanih podjetij s potencialom hitre rasti in razvoja ali skrajšano P2A. Z nepovratnim denarjem, ki ga zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, skupaj pa je na voljo 800 tisoč evrov, želi SPS spodbuditi uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme. Pričakovan rezultat razpisa je ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti komercializacije proizvodov, storitev in razvoja.

Prvo odpiranje vlog za P2 bo kmalu po razglastitvi najboljših podjetij tekmovanja Startup Slovenije, ki bo na konferenci PODIM 14. maja. Pogoj, ki izhaja iz vstopnih meril za ocenjevanje projektov, je da bo podjetje moralo prejeti minimalno 25 točk na podlagi dveh vstopnih meril in sicer uvrstitve na tekmovanju Start up Slovenija in višine osnovnega kapitala v podjetju. Ocenjevanje bo potekalo z merili, kot so: inovativnost, faza oziroma stopnja izdelka v podjetju, tržna naravnanost in potencialni trgi, reference/izkušnje zaposlenih lastnikov v podjetju, jasno opredeljeni cilji podjetja s terminskim planom, realnost kazalnikov in finančna skladnost poslovnega načrta, uspešnost zagona podjetja glede na vložena in razpoložljiva finančna sredstva ter razvojni tim, osebni razgovori in intervjuji.

Podjetja morajo prvo leto sama iskati vire financiranja, saj morajo na prvo nakazilo denarja čakati več mesecev. Podjetja, ki so na primer zaprosila SPS za subvencijo marca lani in julija lani tudi dobila zeleno luč, bodo prvi obrok v višini 20 tisoč evrov po zbranih računih in predložitvi poročila o poslovanju v minulem letu prejela konec tega meseca, kar pomeni, da so za svoje poslovanje in zagotavljanje plače enemu zaposlenemu, kar je eden od razpisnih pogojev, bodisi najela premostitveni kredit bodisi črpala sredstva soustanoviteljev ali pa si priskrbela druge vire.

Zato se v SPS trudijo prilagoditi tudi roke financiranja. Podjetje namreč sedaj dobi denar v treh delih oziroma tranšah, kar pomeni, da lahko med posamezno tranšo mine tudi 12 mesecev, torej je v tem času podjetje brez financiranja ali pa se mora odločiti za premostitveni kredit. V prihodnje načrtujejo, da bi bil ta čas med tranšami čim krajši oziroma, da bi jih razbili na več manjših. Kako bo to plačevanje potekalo, bo znano že pred izdajo sklepov. 

Vir: Gazela

http://gazela.dnevnik.si/sl/Novice/5191/Prvo+leto+mora+podjetje+samo+iskati+vire+financiranja 

http://gazela.dnevnik.si/sl/Novice/5176/Subvencije%3A+P2+naj+bi+bil+podjetjem+%C5%A1e+bolj+prilagojen