Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

12
Feb
2014

MGRT je javni agenciji SPIRIT preklicalo pogodbo o sofinanciranju projektov s področja razvoja novih produktov 2013 – 2015

 

preklic razpisa rnpMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je s 3. februarjem 2014 prekinilo pogodbo z Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (agencija SPIRIT) o sofinanciranju projektov s področja razvoja novih produktov v letih 2013 do 2015. MGRT in SPIRIT sta pogodbo sklenila 23. oktobra lani. Na podlagi te pogodbe je SPIRIT 25. oktobra 2013 (z dopolnitvijo - razširitev ciljne skupine upravičencev in spremembe pogojev glede stopnje izobrazbe za člane projektne skupne - 22. novembra 2013) objavil 30 milijonov evrov vredno javno povabilo podjetjem. Ker pa je bilo ugotovljeno, da obstaja preveliko tveganje glede transparentnosti dodeljevanja sredstev, je MGRT odstopilo od navedene pogodbe in pozvalo agencijo SPIRIT, da prekliče javno povabilo podjetjem.

MGRT je ugotovilo, da je bilo v pripravo programa in javnega povabila vključeno osebje SPIRIT, ki je bilo, sodeč po kasnejših izločitvah, tako ali drugače interesno povezano z nekaterimi prijavitelji na javno povabilo. Osebje SPIRIT je intenzivno sodelovalo tudi pri določitvi pogojev za kandidiranje in meril za izbor projektov v Javnem povabilu za oddajo prijav in sodelovanje v Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015, kar je, glede na njihovo povezanost s podjetji, ki so kandidirali na javno povabilo ali sodelovali pri pripravi projektnih vlog (zaradi tega so se iz pregleda in ocenjevanja prispelih prijav tudi izločili), v nasprotju z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Agencija SPIRIT bo ugovarjala odločitvi gospodarskega ministrstva o razveljavitvi 30 milijonov evrov vrednega razpisa za spodbujanje zaposlovanja pri projektih s področja razvoja novih produktov. Očitke ministrstva o netransparentnem dodeljevanju sredstev so označili za prenagljene in zagotavljajo, da so ravnali v skladu z zakoni.

Razveljavitev razpisa je medtem razburilo številna podjetja, ki so na sredstva računala. Zraven stroškov, ki so nastali za priprave vlog, vlagatelje najbolj motijo utemeljitve, zakaj je bil razpis razveljavljen, saj je problem v domnevni koruptnosti SPIRITA, nikakor pa ne v vseh tistih podjetjih, ki so se pošteno prijavila na razpis. Toda zdaj so ravno ta podjetja žrtve razveljavitve razpisa. Mnenja nekaterih vlagateljev so, četudi je bil razpis slabo pripravljen, bi morali tisti, ki so ga samovoljno razveljavili, za to odgovarjati, saj podjetniki niso poligon za njihovo testiranje.

MGRT zatrjuje, da v sodelovanju z Ministrstvom za finance že išče alternativno rešitev, s katero bo za enako skupino upravičencev zagotovilo sofinanciranje sorodnih vsebin, predvidoma s povratnimi viri financiranja.

Vir: Gazela

http://gazela.dnevnik.si/sl/Novice/5181/Na+SPIRIT+naj+bi+zlorabili+razpis+

http://gazela.dnevnik.si/sl/Novice/5190/Spirit+napovedal+vojno+gospodarskemu+ministrstvu