Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

12
Feb
2014

 Energetska izkaznica stavbe

 

energetska izkaznica stavbeVečina uporabnikov danes pri nakupu bele tehnike preveri njegovo varčnost, kaj pa pri nakupu ali najemu stanovanjskih ali poslovnih objektov? Nov energetski zakon zajema tudi energetske izkaznice s katerimi bodo objekti ovrednoteni z oceno energetske učinkovitosti. Energetska izkaznica bo obvezna pri novogradnjah, v drugih primerih pa bo nujna le, ko se bo nepremičnina prodajala ali oddajala za več kot leto dni.

Energetska izkaznica bo javna listina s podatki o energetskih kazalnikih in s priporočilih za povečanje energetske učinkovitosti. Večstanovanjski objekti, ki so bili zgrajeni pred letom 1980 in imajo vsaj štiri etažne enote, bodo omenjeno izkaznico morali pridobiti najkasneje do leta 2015, enaki objekti zgrajeni po letu 1980 pa do leta 2030.

Osnovna izkaznica za stanovanjsko hišo povprečne velikosti bo stala od 300 do 400 EUR, njena veljavnost pa bo 10 let, razen v primeru če bodo na objektu narejene bistvene spremembe, ki vplivajo na porabo energije.

Trenutno se težave energetske izkaznice kažejo v dodatnih stroških lastnika nepremičnine pri njeni prodaji ali oddaji v najem, novemu kupcu pa ne bo prinesla zadostne informacije. Iz izkaznice namreč ni razvidno, koliko znašajo stroški porabljene energije. Predvidena poraba energentov je v izkaznici izražena v kWh/m2, žal pa ta podatek za večino ljudi ni ustrezna informacija, ki bi jo znali pretvoriti v denarna sredstva. Objekti so na energetski izkaznici tako razvrščeni v naslednje razrede:

  • razred A1: od 0 do vključno 10 kWh/m2a, 
  • razred A2: nad 10 do vključno 15 kWh/m2a,
  • razred B1: nad 15 do vključno 25 kWh/m2a, 
  • razred B2: nad 25 do vključno 35 kWh/m2a,
  • razred C: nad 35 do vključno 60 kWh/m2a,
  • razred D: od 60 do vključno 105 kWh/m2a,
  • razred E: od 105 do vključno 150 kWh/m2a,
  • razred F: od 150 do vključno 210 kWh/m2a,
  • razred G: od 210 do 300 in več kWh/m2a.

Energetska izkaznica je lahko izdana na osnovi računskega ali meritvenega modela. Energetska učinkovitost objekta se v energetski izkaznici prikaže na barvnem traku za porabo energije in povzročenih emisij CO2, poleg navedenega je na barvnem traku prikazana tudi trenutna referenčna vrednost na osnovi trenutno veljavnih predpisov.

Množičnejša uporaba energetskih izkaznic bi na trgu nepremičnin lahko spodbudila delitev med kakovostnimi (energetsko varčnimi) in manj kakovostnimi objekti, ki imajo enako prodajno ceno. Z navedenim bi kupce varovali pred špekulativnimi prodajami manj kakovostnih objektov, hkrati pa bi kupcem na trgu ponudili možnost izbiranja med objekti glede na trenutne finančne zmožnosti in energetsko učinkovitostjo objekta (v primeru manj kakovostnega objekta so potrebna dodatna vlaganja v energetsko sanacijo objekta v daljšem časovnem obdobju).

Vir: Sanja Verovnik, Kvadrati