Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

12
Feb
2014

 Prvi letošnji razpis po programu URE 2014

 

ure 2014Družba GEN-I d.o.o. je, kot velik zavezanec za pripravo programa za izboljšanje energetske učinkovitosti pri končnih odjemalcih, tudi v letu 2014 nadaljuje z dodeljevanjem nepovratne finančnih spodbud za projekte, katerih cilj je povečanje učinkovite rabo energije.

Družba Gen-I je objavila prvi letošnji razpis, ki je namenjen sofinanciranju izvedbe razširjenih energetskih pregledov in izvedbi programov informiranja in ozaveščanja o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virov energije. Naziv razpisa je URE-GEN-I-2014-1. Predmet javnega razpisa so spodbude za izvedbo v razpisu določenih ukrepov, ki skladno s Pravilnikom o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, zagotavljajo prihranke končne energije na območju Republike Slovenije.

Več informacij o razpisu lahko pridobite na: http://www.fima-projekti.b2b-group.net/javni-razpisi/308-javni-razpis-ure-gen-i-2014-1-za-nepovratne-finanne-spodbude-za-ukrepe-v-vejo-energijsko-uinkovitost.html

Zadnji rok za oddajo je 7. marec 2014, zato pohitite.

Vir: GEN-I d.o.o.