Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

27
Dec
2013

V novem letu ugodni mikrokrediti s strani Slovenskega podjetniškega sklada

 

mikrokrediti p7V začetku leta, predvidoma 3.1.2014 bo Slovenski podjetniški sklad objavil Javni razpis za mikrokredite (P7) z razpisano kvoto 5 mio EUR, s katerim bodo mikro in mala podjetja lahko prejela do 25.000 EUR kredita.

Razpis bo omogočal enostavnejši in hitrejši postopek pridobivanja kredita, z nižjimi zahtevami po zavarovanju, nižjo obrestno mero in možnostjo koriščenja moratorija pri vračilu kredita.

Z mikrokrediti se bodo lahko krili:

  • manjši materialni stroški,
  • manjši nematerialni stroški (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja),
  • stroški obratnih sredstev (nakup materiala, nakup trgovskega blaga, opravljene storitve, za plače).

Osnovni kriterij glede odobravanja bodo enostavni in jasni podatki glede točnega potenciala podjetja v prihodnje in zdrava finančna struktura.

Vir: Slovenski podjetniški sklad