Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

17
Dec
2013

Obzorje 2020 (Horizon 2020)

obzorje 2020Obzorje 2020 je novi okvirni program EU za ra­ziskave in inovacije ter najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij in strategije Evropa 2020 s ciljem dvigniti konkurenčnost.

Program odseva vizijo, ki temelji na novih zamislih, rasti in novih delovnih mestih v prihodnosti. Eden njegovih glavnih ciljev je premostitev vrzeli med raziskavami in trgom. Tako bo pomagal inovativnim podjetjem, da pridejo do preboja pri razvoju svojih tehnologij v uspešne izdelke, ki imajo pravi komercialni potencial.

Ta tržno usmerjen pristop bo obsegal oblikovanje partnerstev z zasebnim sektorjem in državami članicami, da bodo skupaj zagotovili potrebna sredstva za projekte. Tako bo program glavno orodje pri izvajanju vodilnih pobud EU in omogočal premik raziskovanja iz do zdaj večinoma znanstvene v industrijsko sfero razis­kovanja, prikaze tehnologij in ne nazadnje njihovo množično uporabo pri končnih uporabnikih. Posebna pozornost bo namenjena inovativnosti ter malim in srednjim podjetjem.

Program zajema šest področij:

  • zdravje, demografske spremembe in blaginja,
  • preskrba s hrano, trajnostno kmetijstvo, morsko in pomorsko raziskovanje ter biogospodarstvo,
  • varna, čista in učinkovita energija,
  • pameten, do okolja prijazen in povezan promet,
  • podnebni ukrepi, učinkovitost virov in surovine,
  • vključujoče, inovativne in varne družbe.

Program bo zagotovil pristop, ki temelji na izzivih in omogoča prijaviteljem precejšnjo svobodo pri prijavljanju inovativnih rešitev (projektov). Prav tako bo ponudil poenostavljen nabor možnih vrst projektov. Prednosti naj bi bile manj obsežni predpisi in velik poudarek na pričakovanih rezultatih, prav tako bodo teme širše in manj številčne, vsaka pa bo določena z opredeljenim številom projektov, ki se bodo financirali. Prečne teme v okviru programa so tako osrednji del vsakega dela delovnega programa in omogočajo bolj integriran pristop (družbene vede, enakost spolov, mednarodno sodelovanje ...).

Vir: Finance, Eva Srdoč