Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

15
Nov
2013

Nov razpis za okolju prijaznejše tovornjake in avtobuse

tovornjaki in avtobusiEko sklad bo v petek 15.11.2013 objavil javni razpis v Uradnem listu za za okolju prijaznejše tovornjake in avtobuse. Podlaga za objavo je potrditev - sprejem Rebalansa poslovnega in finančnega načrta.

Eko sklad je pripravil Rebalans Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za leto 2013 zaradi Programa porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v letih 2013, 2014 in 2015.

Sprejeti program določa porabo sredstev za spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije in ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka na območjih, ki so zaradi prekomerne onesnaženosti zraka s PM10 uvrščena v razred največje obremenjenosti. Predmet sofinanciranja so lahko ukrepi energijske sanacije stavb in spodbujanje priklopa na daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v gospodinjstvih, javnem sektorju, zasebnih gospodarskih družbah in pri samostojnih podjetnikih, pa tudi nakup novih vozil javnega potniškega prometa ter nakup novih avtobusov in tovornih EEV vozil ali vozil z motorjem EURO 6.

Zaradi večjega interesa občanov po kreditih Eko sklada za okoljske naložbe z Rebalansom poslovnega in finančnega načrta za leto 2013 Eko sklad tudi povečuje znesek razpisanih sredstev na javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov 49OB13.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje