Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

02
Oct
2013

Posojila in subvencije podjetniškega sklada

posojila in subvencije podjetnikega skladaTehnološko inovativna podjetja in start-upi lahko do konca leta pričakujejo nove razpise slovenskega podjetniškega sklada, na katerih se bodo lahko potegovali za jamstva, ugodna posojila in subvencije.

Številna podjetja se v času gospodarske krize sprašujejo, kako do sredstev za naložbe. Eno od rešitev ponuja Slovenski podjetniški sklad, ki ima trenutno odprt razpis (P1), s katerim podjetjem ponuja ugodna posojila po obrestni meri EURIBOR plus 1,95 s plačilno garancijo za zavarovanje glavnice posojila.

Načrti v prihodnje

Sklad trenutno pripravlja 10 milijonov evrov vreden razpis za tehnološko inovativna podjetja za posojila, s katerimi bo mogoče financirati materialna in nematerialna vlaganja ter obratna sredstva. S tem posojilom pa bodo družbe lahko financirale nakupe zdravih jeder podjetja, odkup nepremičnine, nove in stare opreme ter naprav. Start-upi se bodo lahko potegovali za skupno 2,16 milijona evrov posojil.

Prihajajo mikroposojila

Do konca leta sklad načrtuje še pet milijonov evrov vreden razpis mikroposojil, na katerem bodo podjetja lahko zaprosila za 25 tisoč evrov posojila za pet let po 3,5-odstotni nominalni obrestni meri. Na zdaj odprt 31,4 milijona evrov vreden razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme se je prijavilo 485 podjetij, ki bi si s tem rada financirala do tretjine vrednosti nakupa nove opreme.

Odobrili so tretjino denarja

Za letos ima podjetniški sklad na voljo 128,3 milijona evrov, kar bi moralo zadoščati za tisoč podjetij. Do zdaj so odobrili tretjino tega zneska, torej 43 milijonov, ki so jih oziroma jih bodo razdelili 476 podjetjem. Za prihodnje leto sklad iz proračuna pričakuje sredstva za izvedbo razpisov, in sicer skupno 8,16 milijona evrov za izvedbo posojilno-garancijskih razpisov. Razpisali bodo tudi za skupno 50 milijonov evrov garancij z nizko obrestno mero. Ponudili pa bodo še 20 milijonov evrov tveganega kapitala, ta razpis bodo izvedli skupaj z družbami tveganega kapitala.

Vir: Podjetniški portal