Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

26
Sep
2013

Napoved javnega razpisa za izvajanje ukrepa predelava in trženje rib s pripadajočo opremo

ribistvoMinistrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo jutri v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za izvajanje ukrepa »Predelava in trženje«. Višina nepovratnih sredstev znaša 2,09 milijona evrov (delež EU znaša 75%). Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletni strani MKO.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v obrate za predelavo in trženje, za povečanje proizvodnje v predelavi rib in povečanje števila ribjih proizvodov ter boljšo oskrbo tržišča s temi proizvodi.

Od vseh razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa se najmanj 50% sredstev nameni mikro in malim podjetjem, do preostalih 50% sredstev pa ostalim podjetjem, kot so definirana v tem javnem razpisu.

Vlagatelji so lahko pravne ali fizične osebe, ki so v Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti predelave in trženja rib kot: gospodarska družba, zadruga, samostojni podjetnik posameznik, nosilci dopolnilne dejavnosti ribogojstva na kmetijskem gospodarstvu v Sloveniji.

Predmet podpore so naslednje naložbe v predelavo in trženje: naložbe v obrate in prostore za predelavo rib s pripadajočo opremo; naložbe v obrate in prostore, namenjene za trženje in ki se uporabljajo za skladiščenje in distribucijo rib iz lokalnega iztovarjanja ali lokalnega ribogojstva vključno s pripadajočo opremo; nakup transportnih sredstev, ki so namenjena izključno za transport proizvodov iz predelave in distribucijo ribjih proizvodov. Naložbe morajo biti izvedene na območju Slovenije.

Vir: MKO

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 041 207 730 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu: office1@b2b-group.net.