Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

13
Sep
2013

Polmilijardna sredstva za razvojna posojila podjetnikom

drzavna pomocVlada in SID Banka sta podpisali sporazum o 500-milijonskem posojilnem skladu, namenjenem razvojno naravnanim malim in srednje velikim podjetjem - »Ukrep finančnega inženiringa za spodbujanje razvoja malih in srednje velikih podjetij«

V okviru sklada bo največ sredstev na voljo v okviru razvojno-spodbujevalnega programa za financiranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij, in sicer dobrih 333 milijonov evrov. Pri tej liniji gre za novost - samostojno neposredno financiranje SID banke.

Ugodnejša obrestna mera

Mala in srednje velika podjetja bodo lahko posojila iz omenjenega sklada porabila za financiranje obratnega kapitala in novih naložb ter z njimi povezanega zaposlovanja. Prednost tovrstnih posojil bodo njihova ročnost in obrestne mere, ki bodo nižje od tržnih, zato bodo imeli ti krediti status državne pomoči.

Predviden pribitek, ki ga bodo podjetja dobila na referenčno obrestno mero euribor, bo znašal od dve do tri odstotne točke. Do njih bodo lahko dostopala podjetja z razvojnim potencialom, čemur so prilagojeni tudi pogoji, saj želijo, da podjetja z njimi pokrivajo potrebe prihodnosti in ne preteklosti.

Večino sredstev pridobljenih na tujih trgih

Od omenjenih 500 milijonov evrov bo SID banka 380 milijonov evrov zagotovila s povratnimi sredstvi, ki jih je pridobila z zadolžitvijo na mednarodnem kapitalskem trgu in pri Evropski investicijski banki, 120 milijonov evrov pa je v okviru rebalansa letošnjega državnega proračuna zagotovila država.

S sredstvi iz posojilnega sklada nameravajo podpreti najmanj 100 razvojnih projektov, do konca leta 2016 naj bi zagotovili financiranje poslovanja najmanj 1000 mikro, malih in srednje velikih podjetij, ohranili pa bodo predvidoma do 30.000 delovnih mest.

Kri za gospodarstvo

Mala in srednja podjetja so osnovni razvojni potencial slovenskega gospodarstva, vendar je dostop do financiranja teh podjetij omejen ali pa so pogoji, pod katerimi dobivajo finančne tokove, zelo zaostreni in niso konkurenčni primerljivim v tujini.

Podjetja bodo prve kredite predvidoma lahko pričela črpati sredi oktobra.

Vir: Finance; Andreja Lončar, STA

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 041 207 730 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu: office1@b2b-group.net.