Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

13
Sep
2013

Pripravljen predlog razvojne pomoči za Hrastnik, Radeče in Trbovlje

razvojni programMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo predlog dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore za občine Hrastnik, Radeče in Trbovlje, v katerih se soočajo z visoko brezposelnostjo. Za šestletni program konkurenčnosti, katerega cilj je razvoj tamkajšnjega gospodarstva, bi vlada namenila 13,37 milijona evrov.

Na ministrstvu so predlog sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo, v katerem so občine Hrastnik, Radeče in Trbovlje, pripravili, ker je stopnja registrirane brezposelnosti tam najmanj tri zaporedne mesece presegla kritično mejo 17 odstotkov.

Kot izhaja iz predloga, objavljenega na spletni strani vlade, je strateški cilj tega ukrepa zmanjšati razvojne ovire in spodbuditi gospodarske dejavnike treh občin k izkoriščanju razvojnih priložnosti.

Izvedba ukrepa bi prinesla 160 oseb, vključenih v usposabljanje za pripravo poslovnega načrta in veščin vodenja podjetja, 56 izhodov v podjetništvo, spodbudo za 120 novonastalih podjetij, sofinanciranje nakupa opreme za 40 subjektov in ustvarjanje 260 novih delovnih mest.

Načrti bi se uresničili skozi različne instrumente. Za podjetno v svet podjetništva bi ministrstvo namenilo 12.492 evrov na udeleženca, v okviru finančne spodbude za novonastala podjetja bi bila na voljo maksimalna višina subvencije 30.000 evrov, doba koriščenja dve leti. V okviru javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest bi bilo za dveletne projekte na voljo za enostavnejše naložbe med 10.000 do 50.000 evrov, za zahtevnejše pa do pol milijona evrov.

V okviru tega ukrepa ministrstvo predvideva rešitev tudi za družbo Radeče papir. Na podlagi ocene, da bi nov lastnik zaposlil 180 oseb oz. za naložbe v opremo namenil najmanj sedem milijonov evrov, bi višina zaprošene pomoči znašala med 1,5 in tri milijone evrov, odvisno od višine upravičenih stroškov. Ker je to vprašanje še odprto, sredstva sicer niso načrtovana, so pa navedena v programu.

Ministrstvo načrtuje še druge ukrepe za to regijo. Med njimi je povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost. Finančne posledice in učinke so ovrednotili na podlagi tistih v Pomurski regiji, kjer so delodajalcem, ki so posredovali vlogo za povrnitev prispevkov, v enem letu izplačali 504.418 evrov.

Glede na to, da je na območju omenjenih treh občin 10-krat manj gospodarskih družb, pričakujejo, da se bo znesek povrnjenih prispevkov gibal med 50.000 in 75.000 evri na leto.

Predviden ukrep je davčna olajšava za zaposlovanje in za investiranje. Simulacije učinkov so prav tako narejene na podlagi tistih iz Pomurske regije. Davčne olajšave za zaposlovanje v dveh zasavskih in posavski občini so ocenjene na med 100.000 do 200.000 evrov na leto, za investiranje pa na 350.000 evrov na leto.

Ukrepi ministrstva so načrtovani tudi za področje prometne infrastrukture. V omenjenih treh občinah je sicer za obdobje 2013-2018 ocenjena vrednosti investicij v cestno in železniško infrastrukturo precejšnja.

O energetski infrastrukturi v občinah Hrastnik, Radeče in Trbovlje ministrstvo še ni podalo ocene, saj bo ta odvisna od načrta o njenem prestrukturiranju.

Med ukrepi sta še spodbuda za trajnostni razvoj podeželja iz programa razvoja podeželja 2014-2020, kjer bo višina sredstev dogovorjena, ko bo sprejet ta program, ter urejanje javne infrastrukture in prenosi državnega premoženja na občine, če se bo z namenom razvoja gospodarstva za to pojavila potreba.

Vir: Podjetniški portal; STA