Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

13
Sep
2013

Kaj je potrebno poudariti v prijavah na razpise?

 

nepovratna sredstvaVsak projekt, za katerega želite pridobiti nepovratna evropska sredstva, mora imeti okoljsko in energetsko sestavino. Tudi če se ne potegujete za denar iz tipično okoljsko naravnanih programov lahko dokazila, da je projekt ali izdelek do okolja prijazen in energetsko učinkovit, veliko pripomorejo k uspehu.

Industrija ima za zelene projekte na voljo veliko evropskega denarja, največji zneski so namenjeni raziskavam in razvoju. Možnosti je več: lahko se prijavljate za kohezijska evropska sredstva, ki se delijo prek naših ministrstev in drugih institucij, lahko pa se za evropski denar potegujete tudi neposredno. V tem primeru morate vlogo poslati v Bruselj, zelo pomembno pri teh prijavah pa je mednarodno povezovanje različnih družb in ustanov.

Pomemben je ekonomski, socialni in okoljevarstveni učinek

Na kateri razpis prijaviti projekt, je odvisno predvsem od vrste projekta - torej ali gre za investicijski, razvojni ali pilotni projekt, projekt usposabljanja in izobraževanja, projekt mobilnosti, partnerstva ali ozaveščanja javnosti. Pri ocenjevanju vseh projektov, ki se potegujejo za evropska sredstva, pa vedno upoštevajo troje: ekonomske, socialne in okoljevarstvene učinke, ki jih imajo projekti, ko so enkrat uresničeni. Vse troje skupaj sestavlja trajnostno usmeritev, ki je zasidrana v vsakem evropskem razpisu. V praksi to pomeni, da moraš, če se prijavljaš na razpis za nabavo nove opreme, poiskati tako, ki je energetsko čim bolj učinkovita in čim manj obremenjuje okolje v kakršnikoli obliki.

Proračun bo manjši za 30 milijard

Nov evropski proračun za obdobje 2014-2020 bo nekoliko manjši. Medtem ko je bilo v prejšnjem na voljo 990 milijard evrov, bo v tem okoli 960 milijard. Poleg tega bo Slovenija prek kohezijskih sredstev v prihodnjih sedmih letih dobila verjetno za okoli 700 milijonov evrov manj.

EU poudarja zeleni razvoj

Do konca leta je še vedno aktualen tako imenovani sedmi okvirni program, kjer je denar namenjen predvsem raziskavam in inovacijam ter kjer sta področji energije in okoljevarstva zelo izpostavljeni. Energetska učinkovitost in okoljska sestavina se prepletata tudi na vseh drugih področjih tega programa - karkoli projekt raziskuje ali razvija, mora upoštevati tudi okoljske učinke in to, da gre EU v smeri zelenega razvoja.

Prihajata Obzorje 2020 ...

Januarja bo sedmi okvirni program nasledil nov - Obzorje 2020. V njem bo na voljo 80 milijard evrov, kar je za 30 milijard več kot v sedmem programu. Veliko tega bo šlo za projekte s področja varovanja okolja in energije, ki jih bodo prijavljali industrija, mala in srednja podjetja, občine, neprofitne in druge organizacije. Obzorje 2020 se bo delilo na tri stebre: odlična znanost, vodilna industrija in družbeni izzivi. Pri drugem in tretjem stebru bo velik poudarek na aplikativnih raziskavah.

Prijavite nizkoogljične projekte

Prihodnje leto pričakujejo tudi objavo novega razpisa programa EU NER300. Gre za najobsežnejši program na svetu za financiranje inovativnih nizkoogljičnih energetskih projektov. Omogoča tako sofinanciranje komercialnih demonstracijskih projektov za do okolja varno zajemanje in geološko shranjevanje ogljikovega dioksida (CCS) kot tudi inovativnih tehnologij obnovljive energije na ozemlju EU.

Denar za razvojno-investicijske projekte

V prihodnji finančni perspektivi lahko pričakujemo tudi nadaljnje financiranje razvojno-investicijskih projektov tako za mala kot za velika podjetja. To pomeni, da lahko dobite denar za razvijanje novega izdelka in hkrati za nakup tehnologije, s katero boste ta izdelek proizvajali. Strategija razvoja Slovenije med letoma 2014 in 2020 predvideva pospešene raziskave in naložbe v inovacijsko okolje v okviru podjetij in v nove produkte.

Izobražujte zaposlene in lokalno okolje

Industrijska podjetja bi lahko bolje izkoristila tudi razpise s področja vseživljenjskega učenja. S tem denarjem bi pripravila različne akcije za izobraževanje svojih delavcev in tudi okolja, v katerem svoje izdelke prodaja, o njihovih okoljskih komponentah. Za izdelavo študij, konferenc, simpozije, delavnice, razne natečaje in podobno, s katerimi ozaveščajo javnost o zelenih vidikih, lahko dobijo evropski denar. Za usposabljanje zaposlenih lahko dobijo denar tudi iz evropskega programa za vseživljenjsko učenje, ki ga bo zdaj nasledil program Erasmus for All.

Vir: Finance, Andreja Šalamun