Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

27
Aug
2013

Objava razpisa finančne pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu

 

cebeleMinistrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo v petek, 30. avgusta, v Uradnem listu RS objavilo javni razpis »Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu«. Okvirna višina nepovratnih sredstev znaša do 200.000 evrov.

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, to je 4. september, in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev čebelarjem, v obliki podpore na čebeljo družino v višini 2,43 evra. Podpora je namenjena čebelarjem zaradi škode, ki je nastala zaradi suše in pozebe v naravnem okolju v letu 2012, zaradi česar je prišlo do zmanjšanega medenja. Vlagatelji so čebelarji, ki so vpisani v register čebelnjakov, ki ga vodi MKO ter kandidirajo za pridobitev sredstev.

Vir: MKO

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 041 207 730 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu: office1@b2b-group.net.