Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

07
Aug
2013
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo septembra 2013 objavilo Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2013

razvojni-oddelekNamen javnega razpisa bo krepitev razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem raziskovalcev in razvojnikov v interdisciplinarnih razvojno-raziskovalnih skupinah in s tem podpora podjetjem pri krepitvi njihovih razvojnih ter inovacijskih sposobnosti. Javni razpis se bo izvajal na osnovi Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.

Cilj javnega razpisa bo vzpostavitev RR skupin v podjetjih, ki še nimajo RR-oddelka ali skupine oziroma v podjetjih, ki načrtujejo krepitev obstoječih RR-oddelkov ali skupin z novo RR-skupino na novih razvojno raziskovalnih področjih. Rezultat programa, prijavljenega in odobrenega na javnem razpisu, bo vzpostavljena nova RR-skupina v podjetju, katero podjetje vpiše v Evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost  Republike Slovenije (ARRS).
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo