Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

05
Aug
2013


Kako do posojila SID banke za tehnološko-razvojne projekte

 

sid_bankaZa sofinanciranje tehnološko-razvojnih projektov podjetij ima SID banka še dobrih 45 milijonov od 150 milijonov evrov v posojilnem skladu. Rok za dodelitev je do konca leta. Prijavijo se lahko vsa podjetja s sedežem v Sloveniji, prijavijo pa lahko nove tehnološko-razvojne projekte, v okviru katerih bodo razvijala izdelke, storitve ali procese, ki imajo tržni potencial in ki bodo izboljšali njihovo konkurenčnost. Lahko gre za industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj. Podprti so projekti, ki prinašajo nova delovna mesta in povišujejo dodano vrednost na zaposlenega. Pomembno je, da se projekti ne začnejo pred oddajo vloge in da se izvajajo v Sloveniji.

 

Kako do posojila SID banke za tehnološko-razvojne projekte

 

sid_bankaZa sofinanciranje tehnološko-razvojnih projektov podjetij ima SID banka še dobrih 45 milijonov od 150 milijonov evrov v posojilnem skladu. Rok za dodelitev je do konca leta. Prijavijo se lahko vsa podjetja s sedežem v Sloveniji, prijavijo pa lahko nove tehnološko-razvojne projekte, v okviru katerih bodo razvijala izdelke, storitve ali procese, ki imajo tržni potencial in ki bodo izboljšali njihovo konkurenčnost. Lahko gre za industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj. Podprti so projekti, ki prinašajo nova delovna mesta in povišujejo dodano vrednost na zaposlenega. Pomembno je, da se projekti ne začnejo pred oddajo vloge in da se izvajajo v Sloveniji.

Podjetja lahko zaprosijo za posojilo do 12 let. Z njim lahko financirajo tri četrtine upravičenih stroškov projekta, četrtino pa morajo zagotoviti sama. Upravičeni stroški pri industrijskih raziskavah in eksperimentalnem razvoju so stroški plač osebja, ki dela pri projektu, stroški instrumentov in opreme za raziskave in razvoj, stroški pogodbenih raziskav, tehničnega znanja ter režijski stroški, ki nastanejo kot neposredna posledica razvoja in raziskav. Upravičen strošek so lahko tudi stroški nakupa novih stavb, strojev in opreme.

Obrestna mera je odvisna od bonitete podjetja in zavarovanja. V vsakem primeru je obrestna mera nižja od referenčne obrestne mere, ki jo kot merilo za državno pomoč določa evropska komisija, zato imajo posojila SID banke status državne pomoči, in sicer v višini znižanja obresti. Ker je 50 milijonov evrov posojilnemu skladu zagotovilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, sto milijonov pa SID banka, se prek obrestne mere na podjetja prenašajo prednosti ugodnih virov. Povprečna tehtana obrestna mera oziroma pribitek doslej odobrenih posojil je tako 2,07 odstotka.

Posojilo lahko znaša najmanj 200 tisoč evrov in največ 18,75 milijona. Upravičeni stroški projekta ne smejo biti nižji od pol milijona evrov, celotni stroški pa ne višji od 25 milijonov.

Če podjetje isti projekt financira tudi z drugimi javnimi viri, mora SID banko o tem obvestiti v posebni izjavi. Posojilo SID banke ima namreč status državne pomoči.

Vir: Finance

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 041 207 730 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu: office1@b2b-group.net.