Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

28
Jun
2013

 

Javni razpis za primarno kmetijsko pridelavo

 

ugodna_posojila_kmetijstvoNa osnovi sklepov Vlade Republike Slovenije z dne 18.6.2013 o sprejetju novih Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada ter Sprememb in dopolnitev Poslovno finančnega načrta sklada za leti 2012 in 2013, ki predstavljata pravni osnovi za javne razpise, sklad najavlja objavo javnega razpisa za primarno kmetijsko pridelavo.

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil upravičencem s projekti na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov. Višina razpisanih sredstev je 905.000 EUR.

Upravičenci po tem javnem razpisu so kmetijska gospodarstva, ki se uvrščajo med mikro, mala ali srednje velika podjetja. Kmetijska gospodarstva so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik.

Med upravičene stroške spadajo:

  • novogradnja / adaptacija hlevov,
  • nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo,
  • nakup in postavitve mrež proti toči,
  • nakup opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč …),
  • nakup in zasaditev enoletnih rastlin,
  • nakup kmetij (zemljišča ter objekti) in nakup kmetijskih zemljišč,
  • nakup živali,
  • nakup rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme,
  • stroški za prvo postavitev ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup večletnega sadilnega materiala, postavitev mrež proti toči …).

Projekt bo s strani Slovenskega regionalno razvojnega sklada lahko sofinanciran v višini do 100% priznanih stroškov projekta (brez DDV). Obrestna mera se določa glede na, koeficient razvitosti občin v letu 2013 po Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin in se giblje med trimesečnim Euribor-jem + 0,5% in trimesečnim Euribor-jem + 1,0 %; ter na podlagi veljavne državne referenčne obrestne mere + 1,0%. Doba vračanja posojila, z vključenim moratorijem, je do 10 let.

Predvidena roka za prijavo sta 30.07.2013 in 30.09.2013.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .