Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

20
Jun
2013

 

Subvencije za zagon inovativnih podjetij - P2B 2013

 

javni_razpis_p2bSlovenski podjetniški sklad bo predvidoma konec meseca ponovno objavil javni razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij - P2B. Nepovratna sredstva, ki jih zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo so namenjena spodbujanju ustanovitve in zagona inovativno naravnanih podjetij s potencialom hitre rasti in razvoja.

Upravičenci po tem javnem razpisu so podjetja, katerim so bila že dodeljena sredstva po javnem razpisu P2/2012 (takrat kot ciljni skupini P2A) in na podlagi tega razpisa kandidirajo za sredstva za spodbujanje njihovega podjetja že drugo leto.

 

 

Pogoji kandidiranja za subvencijo:

  • Podjetje mora izkazovati vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas v obdobju od 1.1.2013 do 31.08.2013, z možnimi prekinitvami zaradi fluktuacije zaposlenih za največ 60 koledarskih dni.
  • Kadar pride do večjih sprememb pri poslovanju podjetja, ki ga podjetje pri pripravi poslovnega načrta ni moglo predvideti, zaradi česar prihaja do razhajanja dejanskega stanja od stanja v poslovnem načrtu, ki je bil predložen ob prvi kandidaturi na razpis P2 (v 2012), mora podjetje pripraviti noveliran poslovni načrt, ki mora izkazovati: zaprto finančno konstrukcijo in razvidno likvidnost podjetja za obdobje 3 let.
  • Upravičenci morajo biti vključeni v enega izmed organiziranih programov mentoriranja, oziroma so si sami izbrali mentorja brez vključitve v program mentoriranja, pri tem pa je Sklad podal pozitivno mnenje k izboru.

Upravičenci bodo pridobili subvencijo po tem razpisu, če bodo s strani Sklada prejeli pozitivno poslovno oceno glede doseženih ciljev podjetja. Poslovno oceno upravičenca bo opravil Sklad na podlagi poročil upravičenca in mentorja, ki jih bo upravičenec moral posredovati ob oddaji vloge. Vsebina poročil je obvezna za vse upravičence. Sklad bo opravil tudi osebne intervjuje in/ali oglede pri vseh upravičencih, kjer je lahko prisoten izbran mentor.

Cilji podjetja so razdeljeni v tri skupine in sicer:

  • zaposlitveni cilj: vsaj 1 zaposlen v podjetju skozi ocenjevano obdobje  od 1.1.2013 do 31.8.2013 ob maksimalni 60 dnevni toleranci zaradi fluktuacije kadra,
  • izvedbeni cilj, kjer se primerja dejanska izvedba podjetniške ideje z načrtovano  izvedbo,
  • aktivnosti na prodajnem in finančnem trgu (sejemske aktivnosti, promocijske aktivnosti, ustvarjanje prihodkov, zbiranje privatnega kapitala in drugih oblik finančnih virov).

Maksimalna višina subvencije za podjetje iz ciljne skupine P2B je 54.000 EUR v dveh izplačilih, prvo izplačilo v višini največ do 35.000 EUR ter drugo izplačilo v višini največ do 19.000 EUR. Subvencija v višini 80% se odobri za upravičene stroške nastale: od 1.1.2013 do 15.10.2013, za prvo izplačilo subvencije, od 16.10.2013 do 30.9.2014, za drugo izplačilo subvencije.

Upravičenec mora poslati prvi zahtevek za izplačilo subvencije najkasneje do 20.10.2013, drugi zahtevek pa najkasneje do 10.10.2014.

Vir: Slovenski Podjetniški sklad

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .