Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

17
Jun
2013

Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti - Ukrep 311

 

ukrep_311S strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije je v prihodnjem mesecu predvidena objava javnega razpisa za Ukrep 311 – Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti. Predmet in cilj javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova omenjenega ukrepa in s tem prispevati k razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. To bo omogočilo začetek ali posodobitev opravljanja nekmetijske dejavnosti, spodbudilo ustvarjanje novih delovnih mest in dodatnih virov dohodka na kmetijah. Hkrati bo prispevalo k izboljšanju socialnih in ekonomskih razmer na kmetiji.

 

Vlagatelji bodo lahko fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na naslovu sedeža kmetijskega gospodarstva - kmetije in so nosilci dopolnilne dejavnosti na tej kmetiji ali samostojni podjetniki posamezniki; ter pravne osebe, ki v času oddaje vloge na javni razpis opravljajo kmetijsko dejavnost in so kmetijska gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo.

 

Kmetijsko gospodarstvo mora imeti zraven kmetijske dejavnosti registrirano tudi dejavnost, ki je predmet podpore, ter mora biti vpisano v RKG in mora izpolnjevati kriterije za mikro podjetje.

 

Med upravičene stroške bodo spadali:

  • Gradbeno obrtniška dela. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi stroški dobave gotovih elementov, prevoza, njihove montaže in stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del).
  • Stroški pridobivanja ustreznih znanj za opravljanje dejavnosti.
  • Nakup nove opreme za predmet podpore iz tega ukrepa, vključno z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Med upravičenimi stroški so še stroški, povezani z vključitvijo opreme v tehnološki proces (stroški prevoza, montaže opreme).
  • Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot so priprava vloge in poslovnega načrta, stroški pridobitve gradbene dokumentacije, nadzora, nakup patentiranih pravic, strokovnega znanja in izkušenj, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja ter priprava zahtevkov za izplačilo sredstev, v višini do vključno pet odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

Najvišja stopnja pomoči znaša do vključno 60 % upravičenih stroškov. V primeru naložb v obnovljive vire se stopnja pomoči poviša za 10 odstotnih točk.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .