Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

06
Jun
2013

 

Spodbude na področju pred-financiranja projektov


euroVlagatelji, ki so kandidirali na razpisih za pridobitev evropskih sredstev in prejeli pozitivno odločitev ter imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju za njihov prejem, lahko pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu zaprosijo za posojilo za te projekte. Upravičenci do evropskih sredstev z odobrenim posojilom premostijo časovno vrzel do izplačila evropskih sredstev za izpeljani projekt.

Upravičenci do teh posojil so:

  • mikro, mala in srednje velika podjetja,
  • kmetijska gospodarstva in
  • pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina.

Posojila se dodelijo največ v višini 80 % sredstev za katere ima vlagatelj dokument za dodeljena sredstva. Sredstva se dodelijo v obliki posojil najmanj po referenčni obrestni meri. Kot zadostno zavarovanje pri pred-financiranju projektov, ki imajo podpisano pogodbo o odobritvi evropskih sredstev, se upoštevajo menice.

Sredstva bodo dodeljena glede na merila in postopek za dodelitev. Pri programskem financiranju sklad dodeli prednostnim območjem večji obseg sredstev, pri javnih razpisih pa se določijo pri izboru dodatne točke projektom, ki izhajajo iz prednostnih območij, te pa izhajajo iz razvrstitvenih razvojnih regij ter občin glede na stopnjo razvitosti.

Vlagatelj mora zraven splošnih in finančnih pogojev izpolnjevati tudi posebne pogoje pri dodeljevanju spodbud, kot so posojilni pogoji; zavarovanje posojil, jamstev in subvencij začetih projektov; ter dodelitev jamstev.

Dodeljene spodbude sklada morajo biti porabljene skladno z namenom njihove dodelitve. Sklad spremlja izvajanje projekta na podlagi pogodb, sklenjenih na podlagi odločb o dodelitvi, ne glede na določila posamezne pogodbe, prav tako sklad v ta namen izvaja tudi oglede projektov za katere so bile dodeljene spodbude.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .