Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

06
Jul
2020

15 milijonov evrov za podporo za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja prvi javni razpis, katerega namen je podpreti spodbujanje nekmetijskih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in podjetništva na podeželju, in sicer v višini 15 milijonov evrov.

Več ...

13
Jan
2016

Najava - Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v skladu s sprejeto strategijo Pametne specilizacije v naslednjih dneh odprlo prve težko pričakovane razpise za nepovratna sredstva za raziskave in razvoj.

Več ...

13
Jan
2016

Za Maribor s širšo okolico slabih pet milijonov nepovratnih sredstev

 

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo je 18. decembra 2015 v Mariboru govoril s predstavniki mariborske in koroške razvojne agencije o nadaljnjem uresničevanju vladne obljube o državni pomoči regiji. Za to območje bo na voljo 4,7 milijona evrov nepovratnih in 7,7 milijona evrov povratnih sredstev.

Več ...

13
Jan
2016

Najava - Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2016

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo

Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov

Več ...

03
Jul
2020

Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo – julij 2020

 

Agencija za energijo na podlagi 373. člena Energetskega zakona objavlja Javni poziv investitorjem in promotorjem k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo.

Več ...

13
Jan
2016

Najava - Razpisi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predvidena višina sredstev: 150.000.000 EUR

Več ...

13
Jan
2016

Najava - Ugodni krediti preko Slovenskega podjetniškega sklada

 

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Predvidena višina sredstev: 180 mio EUR garancij

Več ...

04
Aug
2015

Brezplačno svetovanje za pridobitev nepovratnih sredstev na področju energetike za podjetja in druge pravne osebe

 

Datum: rezervacija termina preko spletnega obrazca

Kraj: Osojnikova cesta 3, 2250 Ptuj (Poslovna hiša Omega / I nadstropje)

Več ...