Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb v javnem in storitvenem sektorju

Naziv razpisa: PETROLURE/JP/2012/U04

 

Razpisnik:.Petrol d.d.

Rok: 30.11.2012

Pogoji za sodelovanje: Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:

–      javni sektor in nevladni sektor, ki ga v skladu s tem razpisom predstavljajo:

–      samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept,

–      javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE.

–      podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Razpoložljiva sredstva: Skupna višina sredstev za finančne spodbude za projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 1.500.000,00 EUR. 

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za naslednje upravičene namene:

  1. Delna obnova stavbe, sanacija po­sameznega elementa ovoja – obnova zuna­nje stene in stene proti neogrevanim prosto­rom (namen 1)
  2. Delna obnova stavbe, sanacija po­sameznega elementa ovoja – tla na terenu (namen 2),
  3. Delna obnova stavbe, sanacija po­sameznega elementa ovoja – zunanja stena ogrevanih prostorov proti terenu (namen 3),
  4. Delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – tla nad neogrevano kletjo, neogrevanim prostorom ali garažo pri panelnem – talnem ogre­vanju (ploskovnem gretju) (namen 4),
  5. Delna obnova stavbe, sanacija po­sameznega elementa ovoja – strop proti ne­ogrevanemu prostoru, strop v sestavi ravnih ali poševnih streh (namen 5),
  6. Delna obnova stavbe, sanacija po­sameznega elementa ovoja – poševna stre­ha (namen 6),
  7. Delna obnova stavbe, sanacija po­sameznega elementa ovoja – ravna streha (namen 7),
  8. Delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – vertikalna okna / vhodna vrata (na­men 8).

Višina sofinanciranja:

Višina sofinanciranja posameznega pro­jekta ne sme:

–      presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika podjetja ter v primeru, da projekt izvaja pogodbenik;

–      presegati 40% vrednosti upravičenih stroškov projekta za srednja podjetja;

–      presegati 50% upravičenih stroškov projekta za mala in mikro podjetja ter javni in nevladni sektor;

–      najmanjša vrednost upravičenih stro­škov projekta po tem razpisu mora znašati najmanj 40.000,00 EUR;

–      višina sofinanciranja ne sme presegati 600,00 EUR nepovratnih sredstev za vsako letno prihranjeno MWh energije;

–      višina sofinanciranja ne sme presegati 500.000,00 EUR. 

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije-ure-ove/objavljeni-razpisi/javni-razpis-petrolurejp2012u04


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi