Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije - PETROLURE/J/2012/U01

 

 

Naziv razpisa: PETROLURE/J/2012/U01 

Rok: 30.11.2012 

Razpisnik: Petrol d.d. 

Upravičenci: Javni sektor

 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za naslednje namene:

-        zamenjava električnega grelnika za toplo sanitarno vodo s toplotno črpalko tipa zrak/voda (nameni A),

-        vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje stavb tipa zrak/voda, zemlja/voda in voda/voda (nameni B),

-        priprava tople sanitarne vode s sprejemniki sončne energije (nameni C).

Za projekt se šteje ena zaključena celota posameznega ukrepa, pri čemer se upošteva prostorsko-fizična, časovna, finančna in funkcionalna povezanost.

Namen razpisa je spodbujanje izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije in/ali uporabe obnovljivih virov energije pri ogrevanju objektov ter pripravi tople sanitarne vode.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:

-        samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept,

-        javni skladi, javne agencije, javni zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE.

Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja

Skupna višina sredstev za finančne spodbude za projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 193.087,50 EUR.

Višina finančne spodbude za posamezen projekt se določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude prijavljenih upravičenih stroškov ter z upoštevanjem omejitve najvišje možne stopnje sofinanciranja.

Omejitve sofinanciranja posameznih projektov:

-        skupna višina finančne spodbude v obliki subvencije za izvedbo posameznega projekta lahko znaša največ 50% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Posebne omejitve sofinanciranja posameznih projektov, ki predstavljajo namene A:

-        višina sofinanciranja ne sme presegati 100.000,00 EUR;

-        višina sofinanciranja ne sme presegati 0,203 EUR nepovratnih sredstev za vsako prihranjeno kWh energije.

Posebne omejitve sofinanciranja posameznih projektov, ki predstavljajo namene B:

-        višina sofinanciranja ne sme presegati 200.000,00 EUR;

-        višina sofinanciranja ne sme presegati: za toplotne črpalke zrak/voda 0,252 EUR, za toplotne črpalke  zemlja/voda 0,317 EUR ter za toplotne črpalke voda/voda 0,204 EUR nepovratnih sredstev za vsako prihranjeno kWh energije.

Posebne omejitve sofinanciranja posameznih projektov, ki predstavljajo namene C:

-        višina sofinanciranja ne sme presegati 200.000,00 EUR;

-        višina sofinanciranja ne sme presegati 0,675 EUR nepovratnih sredstev za vsako prihranjeno kWh energije.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije-ure-ove/objavljeni-razpisi/javni-razpis-petrolurej2012u01


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko svetujemo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi