Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012–2013

 

Oznaka javnega razpisa: JR ESMA JZNO 2012–2013

 

Rok: 21.8.2012, do 14.00 ure

Razpisnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Javni razpis se sofinancira iz: EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ

Okvir: Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013

Razvojna prioriteta: Gospodarsko razvojna infrastruktura

 

Prednostna usmeritev: Informacijska družba

 

Upravičenci: Na javni razpis se lahko prijavijo naslednje javne in zasebne neprofitne organizacije:

–      Javni in zasebni zavodi, registrirani po Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št 12/91 z vsemi spremembami),

–      Občine in reprezentativne organizacije, registrirane po Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB uradno prečiščeno besedilo z vsemi spremembami),

–      Društva, registrirana po Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 UPB2 – uradno prečiščeno besedilo),

–      Univerze in samostojni visokošolski zavodi, vpisani v Razvid visokošolskih zavodov,

–      Ustanove, registrirane po Zakonu o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95 in 53/05).

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve e-storitev in mobilnih aplikacij javnih in zasebnih neprofitnih organizaciji, ki bodo pripomogle k povečanju njihove učinkovitosti in večji e-dostopnosti najširšemu krogu uporabnikov, na naslednjih tematskih področjih:

–      e-storitve in mobilne aplikacije na področju kulture,

–      znanstvene in izobraževalne e-storitve in mobilne aplikacije,

–      e-storitve in mobilne aplikacije za potrošnike,

–      e-storitve in mobilne aplikacije na področju zdravja,

–      e-poslovanje,

–      e-storitve in mobilne aplikacije s področja lokalne samouprave,

–      e-storitve in mobilne aplikacije s področja energetske učinkovitosti in varovanja

–      okolja.

S tehničnega vidika bo prednostno upoštevana uporabniška izkušnja, prednost pa bo dana razvojnim projektom, ki vključujejo razvoj e-storitev in mobilnih aplikacij, uporabo IPv6, senzorskih omrežij, interneta stvari, prihodnost interneta in omrežij naslednje generacije. Javni razpis je osredotočen na razvoj e-storitev in mobilnih aplikacij, s poudarkom na trajnostnem razvoju.

Višina sofinanciranja: Projekti se sofinancirajo v obsegu do največ 90% upravičenih stroškov. Preostala sredstva mora prijavitelj zagotoviti iz lastnih sredstev.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/razpisi/DID/2012/BESEDILO_JR_Razpis_eStoritve-ma_JZNO_2012-2013.pdf

 


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko pomagamo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi