Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

II. JAVNI RAZPIS za Ukrep 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2012, za naložbe na področju rastlinske pridelave

 

Naziv razpisa: Ukrep 121 – rastlinska pridelava 

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: 30. 9. 2012 do 24. ure 

Upravičenci:

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007–2013 za naložbe na področju sadjarstva, oljkarstva, vinogradništva, vrtnarstva in novih izzivov v kmetijstvu.

Skladno s prvim in drugim odstavkom 21. člena Uredbe PRP so predmet podpore v okviru tega javnega razpisa naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi1, in sicer:

–      Namen A: Naložbe na področju sadjarstva

–      Namen B: Naložbe na področju oljkarstva

–      Namen C: Naložbe na področju vinogradništva

–      Namen D: Naložbe na področju vrtnarstva

–      Namen E: Naložbe na področju novih izzivov

Skladno s tretjim odstavkom 21. člena Uredbe PRP se glede na obseg naložb podpora dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam:

–      enostavne naložbe so naložbe, katerih skupna vrednost načrtovanih naložb ne presega 50.000 EUR brez DDV,

–      zahtevne naložbe pa so naložbe, katerih skupna vrednost presega 50.000 EUR brez DDV.

Višina sofinanciranja:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 9.430.000 EUR od tega:

–      do 2.000.000 EUR za naložbe na področju sadjarstva, brez pridelave jagod (Namen A),

–      do 500.000 EUR za naložbe na področju oljkarstva (Namen B),

–      do 2. 500.000 EUR za naložbe na področju vinogradništva (Namen C),

–      do 3.000.000 EUR za naložbe na področju vrtnarstva, vključno s pridelavo jagod (Namen D),

–      do 1.430.000 EUR za naložbe namenjene novim izzivom v kmetijstvu (Namen E).

Kolikor razpisana sredstva na Namenu A, Namenu B, Namenu C oziroma Namenu D ne bodo porabljena se lahko ostanek sredstev v skladu s petim odstavkom 109. člena Uredb

Stopnja pomoči za Namen A, Namen B, Namen C in Namen D znaša od 30 % do 70 % upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 %, delež Republike Slovenije pa 25 %.

Stopnja pomoči za Namen E znaša od 50 % do 70 % upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 90 %, delež Republike Slovenije pa 10 %.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1003


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko pomagamo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi