Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2012 (P2B)

Naziv razpisa: P2B

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: 3.8.2012

Upravičenci: podjetja, katerim so bila že dodeljena sredstva po javnem razpisu P2/2011 (takrat kot ciljni skupini P2A) in na podlagi tega razpisa kandidirajo za sredstva za spodbujanje njihovega podjetja že drugo leto.

Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa so subvencije za zagon inovativnih podjetij, vključenih v subjekte inovativnega okolja (v nadaljevanju: SIO), ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) v letu 2012.

Subvencije so namenjene inovativnim podjetjem. Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove proizvode, procese in storitve ter se na inovativen način odziva na zahteve trgov in se osredotoča na reševanje problemov kupcev. Inovativno podjetje je hkrati tudi podjetje za katerega je značilna visoka vsebnost znanja v storitvah ali proizvodih, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih in nastop v globalni tržni niši.

Med SIO za potrebe tega razpisa se uvrščajo tehnološki parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni inkubatorji, ki so vpisani v Evidenco SIO, ki jo vodi Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI).

Skupni znesek pomoči na podlagi pravila de minimis:

Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju - upravičencu na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem sektorju.

 

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.podjetniskisklad.si/files/P2%202012/P2B%202012%20-%20JAVNI%20RAZPIS.pdf

 


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko pomagamo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi