Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Zaposli.me / Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb«

 

Naziv razpisa: Zaposli.me 2012

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje

Rok: Povabilo je odprto od objave do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. 10. 2013.

Pogoji za sodelovanje: Za pridobitev subvencije morate med drugim izpolnjevati še naslednje pogoje:

-       da ste najmanj eno leto registrirani za opravljanje dejavnosti v Sloveniji;

-       da imate zaposleno vsaj eno osebo (na podlagi pogodbe o zaposlitvi) oziroma ste samozaposlena oseba, ki nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi pri drugem poslovnem subjektu za več kot polovico polnega delovnega časa;

-       da zadnjih 12 mesecev pred mesecem oddaje ponudbe na javno povabilo:

-       niste zmanjševali števila zaposlenih (razen iz dopustnih razlogov, navedenih v javnem povabilu) oziroma

-       ste zaposlene osebe, ki jim je pri vas prenehalo delovno razmerje iz drugih razlogov, nadomestili z novimi zaposlitvami, ki pa se ne subvencionirajo po tem javnem povabilu;

-       da imate poravnane vse obveznosti po pogodbah o dodelitvi sredstev aktivne politike zaposlovanja;

-       da v zadnjih dveh letih pred oddajo ponudbe niste kršili pogodbenih obveznosti pri izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja (glede vsebine programov ali nenamenske porabe sredstev);

-       da niste v postopku stečaja, prenehanja, prisilne poravnave ali likvidacije;

-       da niste v postopku prestrukturiranja (po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah);

-       da imate poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Sloveniji (DURS);

-       da ste v zadnjih 6 mesecih izplačevali plače in obvezne prispevke zaposlenim v zakonskih ali pogodbenih rokih, itd.

 

Predmet javnega razpisa

Zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa »Zaposli.me / Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb« (v nadaljevanju: »Zaposli.me«), ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencioniranje zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih oseb.

Ponudbo za izvedbo projekta v okviru programa »Zaposli.me« lahko odda delodajalec, registriran kot samostojni poslovni subjekt s svojo matično številko, ki je tržni delodajalec in bo s pomočjo subvencije zaposlil težje zaposljivo(e) brezposelno(e) osebo(e), za obdobje najmanj dvanajst (12) mesecev neprekinjeno za polni delovni čas 40 ur tedensko oz. za krajši delovni čas (za zaposlitev invalida) v skladu z odločbo o invalidnosti.

Višina sofinanciranja:

Subvencija znaša:

-       4.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) oziroma

-       sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim delovnim časom (v skladu z odločbo o invalidnosti).

 

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/zaposli_me_2012

 


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko pomagamo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi