Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis URE-GEN-I-2012 nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih

Naziv razpisa: URE-GEN-I-2012

 

Razpisnik: GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. 

Rok: 26.11.2012 oziroma do porabe sredstev 

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v projekte učinkovite rabe in obnovljive vire energije.

 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom za sofinanciranje projektov in v tem razpisu določenih svetovalnih storitev, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, za naslednje ukrepe:

 1. izvedba energetskega pregleda podjetja / objekta;
 2. obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb v storitvenem sektorju;
 3. vgradnja energetsko učinkovitih kotlov na zemeljski plin;
 4. vgradnja sprejemnikov sončne energije za proizvodnjo toplote;
 5. vgradnja energetsko učinkovitega sistema razsvetljave;
 6. vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov in vgradnja frekvenčnih pretvornikov regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne pogone;
 7. vgradnja sistema za izkoriščanje odpadne toplote;
 8. namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo;
 9. povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka;
 10. zapiranje hladilnih vitrin v večjih prodajalnah z živili.

Višina sofinanciranja:

Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije  lahko v skladu s pravili dodeljevanja državnih pomoči znaša, v odstotkih vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ:

 • 30% za velika podjetja,
 • 40% za srednja podjetja ter
 • 50% za mikro in mala podjetja.

 

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.gen-i.si/slo/novice-in-mediji/novice/314

 


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko pomagamo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi