Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis »Sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini«

Naziv razpisa: JR 3/2012-446

 

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: 31.7.2012

Pogoji za sodelovanje: Prijavitelji so gospodarske družbe in samostojni podjetniki,registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah, po velikosti spada podjetje med mikro, majhne ali srednje velika podjetja. Podjetje je na dan 1. 1. 2012 zaposlovalo vsaj eno osebo za polni delovni čas.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem, ki ima vsaj 10% delež tujih razstavljalcev med vsemi razstavljalci in ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase: www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA: www.auma.de.

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini slovenskim podjetjem, ki  prvič vstopajo na tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, poveča možnosti predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti in s tem poveča možnost poslovnega sodelovanja slovenskih podjetij s tujimi partnerji ter zvišati stopnjo internacionalizacije slovenskih podjetij.

Cilj razpisa je sofinancirati vsaj 40 slovenskih podjetij pri predstavitvi na mednarodnih sejmih v tujini.

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja so:

  • stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini,
  • stroški postavitve in ureditve najetega razstavnega prostora,
  • stroški upravljanja razstavnega prostora.

Višina sofinanciranja:

Maksimalna vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov projekta znaša 60% upravičenih stroškov oziroma največ 10.000,00 EUR, upoštevajo se le upravičeni stroški tistih projektov, ki bodo dejansko izvedeni. Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmu, ki bodo izvedeni od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.japti.si/index.php?t=razpisi&id=148

 


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko pomagamo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi