Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za dodeljevanje sredstev projektom na območju avtohtonih narodnih skupnosti za leto 2012

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

 

Rok: prvi rok 23. 7. 2012, drugi rok 14. 9. 2012 in tretji zadnji rok 15. 10. 2012. 

Višina sredstev: Skupna višina razpisanih sredstev je 2.300.000,00 EUR, od tega 2.000.000,00 EUR ugodnih posojil ter 300.000,00 EUR nepovratnih sredstev.

Razpisni pogoji: Vlagatelji projekta in upravičenci do sredstev so velika (razen pri namenu A1), srednje velika, mala in mikro podjetja (v nadaljevanju: vlagatelji), in sicer:

  • gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3 s spr. in dop),
  • zadruge ter zadružne zveze po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 UPB2) ter
  • kmetijska gospodarstva (Kmetijska gospodarstva morajo biti vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik. Vlagatelj, ki je fizična oseba, mora imeti stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije) – v primeru namena A1 in A2, ki dejavnost opravljajo v Republiki Sloveniji in projekt izvajajo na območjih avtohtonih narodnih skupnosti

Velika podjetja, ki pri namenu A2 lahko kandidirajo so le tista velika podjetja, z manj kot 750 zaposlenih ter/ali 200 mio EUR prometa.

Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil in nepovratnih sredstev Sklada, in sicer za namene: 

  • A1 – projekti primarne pridelave v kmetijstvu,
  • B – projekti podjetništva,
  • A2 – projekti kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti,
  • ter C – polno sofinanciranje razvojnih projektov.

 

Razpisana sredstva (v EUR)

Skupna sredstva

Območje italijanske narodnostne skupnosti

Območje madžarske narodnostne skupnosti

Posojilo

Nepovratna sredstva

Posojilo

Nepovratna sredstva

Posojilo

Nepovratna sredstva

A1

2.000.000,00

210.000,00

600.000,00

60.000,00

1.400.000,00

150.000,00

B in A2

 

 

 

C

0,00

90.000,00

0,00

30.000,00

0,00

60.000,00

SKUPAJ

2.000.000,00

300.000,00

600.000,00

90.000,00

1.400.000,00

210.000,00

 


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko pomagamo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi