Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

 

3. Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«

 

Naziv razpisa: 3. JP UIZ (131. JP)

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Rok: Javni razpis velja do do razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 30. 6. 2013.

 

Predmet javnega povabila


Predmet javnega povabila je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanj zaposlenih. Izvaja se v okviru neposredne potrditve operacije - programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2 prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.

S tem javnim povabilom vabimo delodajalce k oddaji ponudb za sofinanciranje usposabljanja za njihove zaposlene iz ciljne skupine. Projekt je delodajalec, katerega ponudba je sprejeta na podlagi tega javnega povabila, z vsemi vključenimi zaposlenimi v usposabljanje, s katerim sklad sklene pogodbo. Sklad bo za prvo izbrano ponudbo z delodajalcem sklenil pogodbo, za vse preostale izbrane ponudbe istega delodajalca pa anekse k tej pogodbi.

V okviru posamezne ponudbe lahko delodajalec zaprosi za sofinanciranje za več različnih usposabljanj in za več zaposlenih. Udeleženci usposabljanj morajo biti ves čas vključitve v usposabljanje v rednem delovnem razmerju pri ponudniku oziroma registrirani kot samostojni podjetniki. V primeru, da je vključeni zaposleni zaposlen pri več delodajalcih, se sofinanciranje usposabljanja prizna samo enemu od delodajalcev.

 

Višina sofinanciranja:

Posamezni delodajalec lahko v okviru tega javnega povabila glede na njegovo velikost zaprosi za sofinanciranje največ do skupne višine:

  • veliko podjetje 30.000,00
  • srednje podjetje 20.000,00
  • malo podjetje 10.000,00
  • mikro podjetje 4.000,00

Znotraj navedenih omejitev zneskov za dodelitev sredstev za posameznega delodajalca glede na njegovo velikost, lahko podjetje pridobi največ 700,00 EUR sofinanciranih sredstev na posamezno vključeno zaposleno osebo.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/3-javno-povabilo-za-zbiranje-ponudb-v-okviru-programa-usposabljanje-in-izobrazevanje-zaposlenih/


V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko pomagamo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi