Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov zamenjave kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na biomaso ali zemeljski plin ali UNP – za podjetja

 

Naziv razpisa: PETROLURE/P/2012/U07

Razpisnik: Petrol d.d.

Rok: 31.8.2012.

Razpoložljiva sredstva: 900.000,00 EUR. 

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci za dodelitev državnih pomoči po tem razpisu so podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo za v tem razpisu obravnavane namene.

Predmet javnega razpisa

Namen razpisa je spodbujanje izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije in/ali uporabe obnovljivih virov energije pri ogrevanju objektov ter pripravi tople sanitarne vode.

Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju finančne spodbude) za projekte (za projekt se smatra ena zaključena enota posameznega ukrepa: npr. zamenjava stare ogrevalne naprave na ekstra lahko kurilno olje z novim biomasnim kotlom..., ki je lahko sestavljen iz večjega števila aktivnosti, materialov ali opreme), ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za naslednje namene:

  • · zamenjava starih ogrevalnih naprav - kotel na biomaso,
  • · zamenjava starih ogrevalnih naprav - kondenzacijski kotli na zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin

Višina sofinanciranja:

Višina finančne spodbude za posamezen projekt v okviru posameznega namena se določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude prijavljenih upravičenih stroškov ter z upoštevanjem omejitve najvišje možne stopnje sofinanciranja. Omejitve sofinanciranja posameznih projektov:

  • višina sofinanciranje ne sme presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika podjetja, 40% vrednosti upravičenih stroškov projekta za srednja podjetja oziroma 50% upravičenih stroškov projekta za mala in mikro podjetja;
  • v primeru pogodbeništva višina finančnih spodbud ne sme presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov projekta;
  • najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta po tem razpisu mora znašati najmanj 5.000 EUR,
  • višina sofinanciranja ne sme presegati 100.000,00 EUR.

 

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije-ure-ove/objavljeni-razpisi/javni-razpis-petrolurep2012u07


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko pomagamo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi