Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Nepovratne finančne spodbude za ukrep vgradnje energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave

Naziv razpisa: PETROLURE/P/2012/U02

Razpisnik:.Petrol d.d.

Rok: 31.08.2012.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci za dodelitev finančne spodbude po tem razpisu so podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v tem razpisu obravnavane namene.

Razpoložljiva sredstva: 500.000,00 EUR. 

 

Predmet javnega razpisa

 

Namen razpisa je zmanjšanje rabe električne energije za potrebe razsvetljave v industriji, storitvenem sektorju in na področju javne razsvetljave.

Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud  za projekte (za projekt se smatra ena zaključena enota posameznega ukrepa: npr. zamenjava energetsko neučinkovitih svetilk v poslovnem objektu, zamenjava enega kotla..., ki je lahko sestavljen iz večjega števila aktivnosti, materialov ali opreme), ki so usmerjeni v zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za naslednje namene: sanacija notranje in zunanje razsvetljave ter prenova sistemov javne razsvetljave.

 

Višina sofinanciranja:

Višina sofinanciranje ne sme presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika podjetja, 40% vrednosti upravičenih stroškov projekta za srednja podjetja oziroma 50% upravičenih stroškov projekta za mala in mikro podjetja. V primeru pogodbeništva višina nepovratnih sredstev ne sme presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov projekta. Najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta po tem razpisu mora znašati najmanj 30.000 EUR.

 

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije-ure-ove/objavljeni-razpisi/javni-razpis-petrolurep2012u02

 


 

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko pomagamo pri pripravi celotne vloge.

 

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi