Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov vgradnje sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije

Naziv razpisa: PETROLURE/P/2012/U01

Razpisnik:.Petrol d.d.

Rok: 31.8.2012.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci za dodelitev državnih pomoči po tem razpisu so podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v tem razpisu obravnavane namene.

Razpoložljiva sredstva: 193.087,50 EUR. 

Predmet javnega razpisa

Namen razpisa je spodbujanje izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije in uporabe obnovljivih virov energije pri ogrevanju objektov ter pripravi tople sanitarne vode.

Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbude (v nadaljevanju finančne spodbude) za projekte (za projekt se smatra ena zaključena enota posameznega ukrepa: npr. zamenjava enega kotla s toplotno črpalko...,ki je lahko sestavljen iz večjega števila aktivnosti, materialov ali opreme), ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za naslednje namene:

  • zamenjava električnega grelnika za toplo sanitarno vodo s toplotno črpalko tipa zrak/voda
  • vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje stavb tipa zrak/voda, zemlja/voda in voda/voda
  • priprava tople sanitarne vode s sprejemniki sončne energije

 Višina sofinanciranja:

Višina sofinanciranje ne sme presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika podjetja, 40% vrednosti upravičenih stroškov projekta za srednja podjetja oziroma 50% upravičenih stroškov projekta za mala in mikro podjetja. V primeru pogodbeništva višina nepovratnih sredstev ne sme presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta po tem razpisu mora znašati najmanj 5.000 EUR.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije-ure-ove/objavljeni-razpisi/javni-razpis-petrolurep2012u01

 


V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko pomagamo pri pripravi celotne vloge.

 

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi