Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

P1 TIP 2013 - Garancije Sklada za tehnološko inovativne projekte

Naziv razpisa: P1 TIP 2013

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: 05.11. in 05.12.2013

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki).

Višina razpoložljivih sredstev: Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 10.000.000,00 EUR. Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 1.500.000,00 EUR. 

Predmet javnega razpisa

 

Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za dolgoročni namenski kredit. Kredit se lahko porabi za:

  • materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa nove tehnološke opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
  • nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,
  • obratna sredstva (nakup materiala, blaga, oziroma denar za financiranje storitev, promocije, plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja,...).

Kreditno - garancijska linija je odprta za MSP-je, in sicer kot:  

A.1. Razvojne garancije 
A.2. Mikrogarancije za razvojno tehnološka podjetja 
A.3. Razvojne garancije za nadaljnje poslovanje zdravih jeder podjetja 

Podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju regije in v podjetju vsaj dve leti po odobritvi investicije za isti namen. Predmet investicije torej ne sme biti prodan, oddan v najem ali leasing tretjim

Kreditni in garancijski pogoji: Višina upravičenih stroškov projekta ni omejena. Za materialne in nematerialne investicije se upoštevajo neto vrednosti (brez DDV), za obratna sredstva pa se upoštevajo bruto vrednosti (z DDV).

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .