Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za primarno kmetijsko pridelavo

 

Naziv razpisa: KMETIJSTVO - primarna pridelava 

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: 02.07.2012, 31.07.2012 in 30.09.2012

Predmet javnega razpisa

Ugodna posojila upravičencem s projekti na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov.

 

Razpisana sredstva:

2.905.000 EUR ugodnih posojil, od tega je 2.000.000 EUR za sklop 1 (to so posojila z nižjo obrestno mero, ki vsebujejo dovoljeno državno pomoč) ter 905.000 EUR za sklop 2 (to so posojila z višjo obrestno mero in ne vsebuje elementov državnih pomoči).

 

Upravičenci:

  • so kmetijska gospodarstva (KG), ki se uvrščajo med mikro, mala ali srednje velika podjetja.
  • KG so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik.

Višina sofinanciranja ter posojilni pogoji:

Sklop 1

 

Projekt je s strani Sklada lahko sofinanciran v višini do 100% upravičenih stroškov investicijskega projekta (brez DDV) oziroma do najvišjega dovoljenega odstotka državnih pomoči, kar znaša:

  • na območjih z omejenimi dejavniki do 50%,
  • na drugih območjih do 40%.

Državna pomoč se pri posojilu izraža v obliki bruto ekvivalenta dotacije in se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi pri projektu. Vlagatelj mora opredeliti predhodno prejete višine državnih pomoči, v kolikor jo je le-ta prejel za isto investicijo.

 

Sklop 2

 

Projekt bo s strani Sklada sofinanciran v višini do 100% upravičenih stroškov investicijskega projekta (brez DDV).

Obrestna mera

Sklop 1

  • Euribor (trimesečni) + 0,25 % letno, za projekte v Pomurju ter občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin manjši od 0,90,
  • Euribor (trimesečni) + 0,30 % letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin med vključno 0,90 in vključno 1,09 glede na UMZDRO,
  • Euribor (trimesečni) + 0,35 % letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin višji od 1,09 na UMZDRO.

Sklop 2

veljavna državna ROM + 0,01% letno, ki velja za vse investicijske projekte tega sklopa.

 

Referenčna obrestna mera z dne 25.2.2011 je 2,49%.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo/kmetijstvoprimarnapridelava

Splošni pogoji

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko pomagamo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi